Wakacyjne wyjazdy studyjne – Gródek

Wakacyjne wyjazdy studyjne – Gródek

Nazwa Gródek pochodzi od obronnego grodu, który znajdował się w granicach dzisiejszej miejscowości w XIV w..  Po białorusku i w miejscowej gwarze miejscowość ta nazywa się Haradok i oznacza miasteczko. Świątynię zbudowano w latach 1946–1970 w miejscu, gdzie prawdopodobnie wcześniej była pierwsza w Gródku cerkiew w XV wieku. Do 1943 w miejscu obecnej cerkwi stała świątynia drewniana wybudowana w 1858, która jednak uległa spaleniu. Cerkiew mieści się przy ulicy ks. Metropolity Bazylego Doroszkiewicza, pod numerem 1. Patron ulicy w latach 1946–1960 był proboszczem parafii w Gródku.

Autorami polichromii wykonanej w pierwszej połowie lat 50. byli Adam Stalony-Dobrzański oraz Jerzy Nowosielski. Witraże, na których przedstawiono wyobrażenia świętych i scen biblijnych, wykonał Adam Stalony-Dobrzański. Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków w r. 2004.

 

 

 

 

Comments are closed.