O nas

O nas

Jesteśmy grupą twórców zaangażowanych w pogłębianie duchowości i poszerzanie wiedzy na temat świata ikony, sztuki i tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Działamy w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie.

Odkrywamy i umożliwiamy odkrywanie głębi i piękna wiary chrześcijańskiej w procesie twórczym.
Tworzymy przestrzeń spotkania teoretyków i praktyków sztuki sakralnej, zarówno tych, którzy działają indywidualnie jak i uczestniczących w pracach różnych grup i ośrodków.

Budujemy naturalną płaszczyznę dialogu ekumenicznego.

Chcemy być miejscem oparcia dla osób zainteresowanych sztuką sakralną, ośrodkiem wpływającym na podwyższenie artystycznego poziomu sztuki w Kościele.

Podstawową formą działań AKADEMII IKONY są  warsztaty pisania ikon oraz  wykłady na temat duchowości, teologii, sztuki i historii Kościoła.


WARSZTATY 

Warsztaty są dla tych, którzy, oprócz chęci pogłębiania wiedzy i doświadczania ikony, pragną w sposób twórczy, w dialogu z tradycją, zaangażować się w pisanie ikon.
Zapraszamy wszystkich, którzy poszukują w życiu piękna i mogą to odnaleźć w obliczu Boga.

Ci, którzy już mają już jakieś doświadczenie w pisaniu  ikony będą mieli okazję wzbogacić swój warsztat.

Naukę pisania ikon- zajęcia warsztatowe, prowadzimy raz w tygodniu w cyklu akademickim od października do czerwca, w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św.  Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie. Zgłoszenia przyjmujemy do końca września.

Prowadzenie warsztatów Elżbieta Jackowska- Kurek, ikonograf i trener pisania ikon.

WYKŁADY proponujemy wszystkim  zainteresowanym a szczególnie osobom piszącym ikony. Zapraszamy tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat świata ikony, sztuki, tradycji i duchowości chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu.

Spotkania odbywają się w wybrane wtorki miesiąca o godz. 18.00 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie

Więcej informacji: akademiaikony@gmail.com

Uwaga: nauczanie w Akademii Ikony nie niesie za sobą żadnych skutków formalnych.


Oprócz warsztatów i wykładów zapraszamy i przyjmujemy zaproszenia na: plenery ikonograficzne, debaty, otwarte spotkania tematyczne, koncerty, wyjazdy studyjne i wystawy. Przyjmujemy zamówienia na wykonanie ikon, udostępniamy ikony do modlitwy oraz udzielamy konsultacji ikonowych .

Więcej informacji:
Elżbieta Jackowska- Kurek, ikonograf, założyciel i siła wiodąca Akademii Ikony, ma swoją pracownię w Warszawie, prowadzi warsztaty i inicjuje szereg działań. Kontakt: akademiaikony@gmail.com, nr tel. 601 734 705
Maurycy Lubak, sekretarz Akademii Ikony: sekretariat.ikony22@gmail.com