Browsed by
Category: Wydarzenia

“IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” 2018, 2019, 2020,2021, 2022

“IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” 2018, 2019, 2020,2021, 2022

W okolicach  wspomnienia św. Brata Alberta Chmielowskiego, w Kościele Środowisk Twórczych  św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego w Warszawie otwieramy wystawę ikon. Wystawiane do modlitwy ikony to ikony uczniów Elżbiety Jackowskiej-Kurek i jej samej.

Dużym powodzeniem cieszą się oprowadzania kuratorskie po wystawie i spotkania tematyczne  Elżbiety Jackowskiej-Kurek. Pani Elżbieta uchyla rąbka tajemnicy warsztatu ikonografa, dzieli się refleksjami na temat kondycji sztuki ikonograficznej w kraju i za granicą  i dokonuje każdego roku, poprzez świadectwa, podsumowania swojej pracy ikonograficznej i działań duszpasterskich.  W Duszpasterstwie Środowisk Twórczych w Warszawie  jest taka przestrzeń, w której, dzięki rektorowi ks. Grzegorzowi Michalczykowi i pani Elżbiecie  można garściami sięgać do korzeni naszej wiary i kontemplować jej owoce – dziś.  Jest to miejsce otwarte, do którego każdy zainteresowany rozwojem swojej duchowości, pisaniem ikon ale i doświadczaniem sztuki od strony odbiorcy może skorzystać.

Wystawa “IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” 2018

Wystawa “IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” 2018

Kończąca kolejny rok akademicki Akademii Ikony wystawa IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY odbyła się w dniach 15.06-22.07.2018 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie. W tym okresie wystawę obejrzało ponad tysiąc osób. Ikony zgromadzone na niej zostały napisane ręką Elżbiety Jackowskiej-Kurek oraz jej uczniów. W trakcie wystawy odbyły się także oprowadzania kuratorskie Elżbiety Jackowską-Kurek “Ikona – modlitwa i sztuka” oraz “Ikona współczesna – analiza na przykładzie wybranych przedstawień”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wystawy:

Wystawa “IKONA – SZTUKA I MODLITWA”

Wystawa “IKONA – SZTUKA I MODLITWA”

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu 2018, w podziemiach Bazyliki Katedralnej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie miała miejsce wystawa ikon pisanych ręką Elżbiety Jackowskiej-Kurek i słuchaczy Akademii Ikony. Temat wystawy IKONA – SZTUKA I MODLITWA był też tematem wykładu Elżbiety Jackowskiej – Kurek, kuratorki wystawy. Dziękujemy  proboszczowi ks. Bogusławowi Kowalskiemu za zaproszenie oraz licznie przybyłym odwiedzającym i biorącym udział w wykładzie oraz oprowadzaniach po wystawie.

 

 

Międzynarodowe warsztaty pisania ikon. Wystawa ikon “IKONA DRABINĄ DO NIEBA” Święta Lipka 19-27 sierpnia 2017

Międzynarodowe warsztaty pisania ikon. Wystawa ikon “IKONA DRABINĄ DO NIEBA” Święta Lipka 19-27 sierpnia 2017

Międzynarodowe warsztaty pisania ikon i towarzysząca im wystawa ikony współczesnej miały miejsce w dniach 19.08- 27.08. 2017 w Sanktuarium Matki Bożej Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem, widziało ją tysiące pielgrzymów. Dnia 23 sierpnia odwiedził nas abp Konrad Krajewski, papieski jałmużnik.
Warsztaty prowadziła Elżbieta Jackowska- Kurek, ikonograf i trener pisania ikon. Na wystawie IKONA DRABINĄ DO NIEBA były  ikony Pani Elżbiety Jackowskiej-Kurek i jej uczniów oraz jedna ikona Michała Płoskiego. Po Sanktuarium oprowadzał nas i konferencje głosił o. Aleksander Jacyniak SJ, miłośnik ikon i kustosz Sanktuarium. Wyjazdy studyjne do Kętrzyna prowadziła Elżbieta Jackowska- Kurek. Warsztaty zakończyły się obrzędem poświęcenia ikon.

plakat

wspolnota
WSPÓLNOTA
wystawa
ikona
Matka Boża Eleusa
ikona
Chrystus Pantokrator
 ikona
Matka Boża Dońska
warsztaty

wystawa

warsztaty

poświęcenie ikon
POŚWIĘCENIE IKON

 

Wakacyjne wyjazdy studyjne – Mielnik nad Bugiem

Wakacyjne wyjazdy studyjne – Mielnik nad Bugiem

Na zdjęciach cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy. Mielnik jest najstarszą parafią prawosławną na Podlasiu.    Pierwszą historyczną wzmiankę o tutejszej cerkwi i znajdującej się w niej cudownej ikonie Chrystusa Zbawiciela odnotowuje ipatowska kronika w roku 1260. Choć ikona ta nie dotrwała do naszych czasów, pamięć o niej pozostaje wciąż żywa. W latach 1994 – 95 na ścianach cerkwi położono freski. Autorem kompozycji zgodnych z kanonami sztuki ikonograficznej i unikatowych pod względem technologicznym i artystycznym jest rosyjski ikonograf Aleksander Sokołow. Ikonostas ma formę uproszczoną, dwurzędową, bardzo popularną na Podlasiu, które było pod wpływem tradycji synodalnej (Rosji carskiej), z rozbudowaną częścią centralną. Rozplanowanie ściany ikonostasu zostało wykonane na podobieństwo reprezentacyjnej fasady budynku rozdzielonej w poziomie gzymsami, a w pionie pilastrami w kolorze biało-złotym. Niewielki, okrągłe ikony wypełniają miejsca odpowiadające otworom okiennym. Ikonostas oddziela miejsce ołtarzowe (swiatłyszcze, sanktuarium, prezbiterium) i nawę, przeznaczoną dla wiernych. Za ikonostasem w prezbiterium kapłan sprawuje Boską Liturgię, tam znajduje się darochranitielnica. W roku 2017 cerkiew została odnowiona na zewnątrz, autorem projektu i ikon jest ikonopis Jarosław Wiszenko. Obok na cmentarzu znajduje się kaplica Matki Bożej Opiekuńczej (Pokrow), najstarsza czynna budowla w Mielniku (1777 r.) Najprawdopodobniej została postawiona w miejscu, gdzie stała pierwsza cerkiew Bogarodzicy z ikoną Chrystusa Zbawiciela. Kaplica została gruntownie wyremontowana i raczej nie przypomina zabytku. Na cmentarzu można odnaleźć ręcznie kute krzyże nagrobne z XIX. wieku.

Zdjęcia Maurycy Lubak i Jarosław Wiszenko(fb)

Wakacyjne wyjazdy studyjne – Gródek

Wakacyjne wyjazdy studyjne – Gródek

Nazwa Gródek pochodzi od obronnego grodu, który znajdował się w granicach dzisiejszej miejscowości w XIV w..  Po białorusku i w miejscowej gwarze miejscowość ta nazywa się Haradok i oznacza miasteczko. Świątynię zbudowano w latach 1946–1970 w miejscu, gdzie prawdopodobnie wcześniej była pierwsza w Gródku cerkiew w XV wieku. Do 1943 w miejscu obecnej cerkwi stała świątynia drewniana wybudowana w 1858, która jednak uległa spaleniu. Cerkiew mieści się przy ulicy ks. Metropolity Bazylego Doroszkiewicza, pod numerem 1. Patron ulicy w latach 1946–1960 był proboszczem parafii w Gródku.

Autorami polichromii wykonanej w pierwszej połowie lat 50. byli Adam Stalony-Dobrzański oraz Jerzy Nowosielski. Witraże, na których przedstawiono wyobrażenia świętych i scen biblijnych, wykonał Adam Stalony-Dobrzański. Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków w r. 2004.

 

 

 

 

Wyjazd studyjny śladami ikon prof. Jerzego Nowosielskiego

Wyjazd studyjny śladami ikon prof. Jerzego Nowosielskiego

Dnia 16.07.2017  grupa uczestników Akademii Ikony udała się  na Liturgię do cerkwii św. Jana Klimaka na Woli,  po której odbyło się spotkanie z o. Pawłem. Rozmawialiśmy o historii i ekumenicznym wymiarze tego miejsca.

Tego samego dnia udaliśmy się do kościoła Opatrzności Bożej w Wesołej na Mszę św.,  po której spotykaliśmy się z proboszczem o. Mariuszem. Ojciec opowiadał nam o katolickiej wspólnocie o powołaniu ekumenicznym – Chemin Neuf. Każde z tych spotkań nasycone było refleksją i modlitwą przed ikonami prof. Jerzego Nowosielskiego.

 

 

 

 

Ikony emaliowane

Ikony emaliowane

Dnia 9.07 w Kościele Środowisk Twórczych pp. św Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie na wystawie IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY były wystawione ikony wykonywane techniką emalii komórkowej. Po Mszy św.o godz. 13.00 (dla dzieci) Elżbieta Jackowska-Kurek opowiadała o historii i technice wykonywania tych ikon, jak też o warsztatach prowadzonych z dziećmi w Gruzji, z których to warsztatów niektóre ikony pochodziły. Dzieciom się to podobało a dorośli byli tematem zaskoczeni.

GALERIA:

Ikona Trójcy Świętej

Ikona Trójcy Świętej

Dnia 30.06 i 2.07 o godz 18.00 Elżbieta Jackowska-Kurek oprowadzała po wystawie IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY zatrzymując się na temacie ikony TRÓJCY ŚWIĘTEJ. Duża ilość pytań i poruszanych wątków po wykładzie  dowodziła złożoności tematu. Ikona, mówiła pani Elżbieta, jest doświadczeniem mistycznym przelanym na deskę. Jest wiele opisów ukazania się Boga w Starym Testamencie ale temat ikonograficzny “Gościnność Abrahama”, który rozwinął się w ikonę Trójcy Świętej uznano za jedyne kanoniczne przedstawienie Boga. Odniesienie do Starego Testamentu zaznaczone jest również w nazwie tego typu ikonograficznego: Starotestamentowa Trójca Święta.

GALERIA:

Wystawa “Ikona- korzenie i owoce wiary” – oprowadzania kuratorskie.

Wystawa “Ikona- korzenie i owoce wiary” – oprowadzania kuratorskie.

Oprowadzania kuratorskie po wystawie  ikon w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie odbyły się: 23.06 o godz. 18.00, 25.06. o godz 14.00. dnia 2.07 o godz 14.00 i 18.00, 9.07 o godz. 14.00. Prowadziła Elżbieta Jackowska- Kurek. Każde spotkanie miało swój temat: Serce Chrystusa, Trójca Święta, Ikona pisana emalią komórkową. Rozmowy były tak ciekawe, że postanowiliśmy je spisać i niebawem udostępnimy!