KURS WSTĘPNY TRZYLETNI

KURS WSTĘPNY TRZYLETNI

WARSZTATY PISANIA IKON 2021/2022

Celem działalności Akademii Ikony jest kształcenie ale i pomoc w doświadczaniu ikony.

Trzy lata nieprzerwanej nauki wstępnej na warsztatach i wykładach Akademii Ikony to kurs podstawowy pisania ikon; każdy uczestnik pracuje w swoim rytmie i na swoim etapie pracy.

Nauczanie wstępne, po ukończeniu trzech lat może przejść płynnie w nauczanie doskonalące.

Program kursu wstępnego:

I semestr: rysunek ikonowy i malarstwo ikonowe – podstawy języka ikony

 • poznawanie istoty rzeczy co do materii i ducha
 • zdobywanie umiejętności wnikliwej obserwacji  świata przemienionego w Chrystusie i przełożenia tego na kształt i kolor metodą wyświetlania
 • kreska dynamiczna prosta i w splocie – ćwiczenia
 • proporcje ciała człowieka, twarze
 • technika tempery jajowej, studium detalu na wybranych przykładach
 • technologia przygotowania deski pod ikonę
 • kładzenie złota na mikstion
 • wybieranie pierwowzoru, studium dawnych ikon
 • rola ikonografa we współczesnym świecie

II semestr: rysunek i malarstwo ikonowe-teoria i praktyka

 • kolejne etapy powstawania ikony
 • kompozycja ikony – ćwiczenia
 • szkicowanie wybranych przedstawień ikonowych
 • etapy powstawania ikony, pierwsza ikona
 • kształcenie języka plastycznego ikony
 • praktyczna umiejętność gruntowania
 • metody zabezpieczania ikon
 • podsumowanie-korekta indywidualna długoterminowa

III semestr: rysunek i malarstwo ikonowe na przykładzie wybranej ikony- utrwalanie i rozwijanie warsztatu

 • wybieranie ikony – pierwowzoru
 • szkicowanie różnymi metodami
 • malowanie części cielesnych  różnymi metodami, studium detalu na zagruntowanych deseczkach
 • wyświetlanie szat metodą promieniową i płaszczyznową
 • kładzenie złota na pulment na mat i na poler
 • szkice rysunkowe i  kolorystyczne wybranej ikony
 • całościowa praca  nad ikoną – elementy kompozycji

IV semestr: teoria i praktyka ikonografii w różnych epokach, utrwalanie i rozwijanie warsztatu

 • doskonalenie języka ikony
 • praca nad ikoną wielopostaciową
 • przygotowanie rysunku ikony
 • praca indywidualna pod okiem prowadzącego
 • złocenie na mat i poler
 • konsultacje indywidualne
 • V i VI semestr: nauczanie indywidualne

Na trzecim roku praca indywidualna i wspólnotowa nad ikonami świątecznymi.

Nauczanie doskonalące, tak w trybie rocznym jak i na warsztatach wakacyjnych może trwać dowolnie długo.