Warsztaty trzyletnie.

Warsztaty trzyletnie.

WARSZTATY PISANIA IKON 2019/2020

Celem działalności Akademii Ikony jest kształcenie ale i pomoc w doświadczaniu ikony.

Tryb nauki  w Akademii Ikony nie jest skrępowany terminami – co oznacza, że każdy uczestnik jest prowadzony indywidualnie.

Trzy lata nieprzerwanej nauki wstępnej na warsztatach i wykładach Akademii Ikony to kurs podstawowy pisania ikon; każdy uczestnik kursu pracuje w swoim rytmie i na swoim etapie pracy, może to trwać dowolnie długo.

Po minimum trzech latach kursu wstępnego uczestnik może  napisać ikonę wielopostaciową i uczestniczyć w realizacji dalsze nauczanie może trwać w rytmie rocznym dowolnie długo.

Ogólny plan pracy na dwuletnim kursie wstępnym:

I semestr: rysunek ikonowy i malarstwo ikonowe – podstawy

 • wprowadzenie w poznawanie istoty ikony
 • zdobywanie umiejętności wnikliwej obserwacji  świata przemienionego w Chrystusie i przełożenia tego na kształt i kolor metodą wyświetlania
 • kreska dynamiczna prosta i w splocie, ćwiczenia na papierze
 • wprowadzenie w technikę tempery jajowej, studium detalu na tabletce
 • technologia przygotowania deski pod ikonę
 • nauka kładzenia złota na mikstion
 • wybieranie pierwowzoru, studium dawnych ikon
 • rola ikonografa we współczesnym świecie

II semestr: rysunek i malarstwo ikonowe – doskonalenie i praca nad pierwszą ikoną

 • wprowadzenie w kolejne etapy powstawania ikony
 • doskonalenie umiejętności plastycznych
 • szkicowanie wybranych przedstawień ikonowych
 • etapy powstawania ikony, pierwsza ikona
 • poznawanie języka plastycznego ikony
 • kształtowanie praktycznej umiejętności gruntowania
 • poznawanie metod zabezpieczania ikon
 • korekta długoterminowa

III semestr: rysunek/malarstwo ikonowe – doskonalenie

 • wprowadzenie w język ikony
 • szkicowanie ikony różnymi metodami, ćwiczenia na papierze
 • malowanie części cielesnych ikony różnymi metodami, studium detalu na zagruntowanych deseczkach
 • doskonalenie umiejętności plastycznych wyświetlania szat metodą promieniową i płaszczyznową
 • szkice rysunkowe i  kolorystyczne wybranej ikony
 • kompletna praca malarska nad ikoną – doskonalenie

IV semestr: teoria i praktyka ikonografii, utrwalanie i doskonalenie warsztatu

 • poznawanie języka ikony
 • praca nad ikoną wielopostaciową
 • przygotowanie rysunku ikony
 • praca indywidualna pod okiem prowadzącego
 • złocenie na mat i poler
 • konsultacje indywidualne
 • V i VI semestr: nauczanie indywidualne

Na trzecim roku pracujemy nad ikoną świąteczną.

Dalsze nauczanie tak w trybie rocznym jak plenerów ikonowych  i realizacji zamówień w ramach pracowni może trwać dowolnie długo.