KURS ROCZNY I TRZYLETNI

KURS ROCZNY I TRZYLETNI

WARSZTATY PISANIA IKON 2023/2024

Celem działalności Akademii Ikony jest kształcenie ale i pomoc w doświadczaniu ikony.

Nauczanie w rytmie rocznym na warsztatach i wykładach Akademii Ikony to kurs podstawowy pisania ikon i nauczanie doskonalące w czasie których każdy uczestnik pracuje w swoim rytmie i na swoim etapie pracy. Edukację realizujemy na poziomie podstawowym, zaawansowanym i profesjonalnym. Nauczanie wstępne może przejść płynnie w nauczanie doskonalące.

Na kursie wstępnym rocznym jest możliwość przejścia w ciągu jednego roku przez wszystkie etapy powstawania ikony: gruntowanie, szkicowanie, złocenie, podpisy i zabezpieczanie ikon. Wszystkie materiały są dostępne na miejscu. Jest możliwość rozeznania, czy pisanie ikon jest to modlitwa dla Ciebie. Osoby zdecydowane mogą od razu zacząć od kursu trzyletniego

Program trzyletniego kursu doskonalącego:

I semestr: rysunek ikonowy i malarstwo ikonowe – podstawy języka ikony

 • poznawanie istoty rzeczy co do materii i ducha
 • zdobywanie umiejętności wnikliwej obserwacji  świata przemienionego w Chrystusie i przełożenia tego na kształt i kolor metodą wyświetlania
 • kreska dynamiczna prosta i w splocie – ćwiczenia
 • proporcje ciała człowieka, twarze
 • technika tempery jajowej, studium detalu na wybranych przykładach
 • gruntowanie podobrazi (kurs dodatkowy)
 • kładzenie złota na mikstion ( kurs dodatkowy)
 • wybieranie pierwowzoru, studium dawnych ikon
 • rola ikonografa we współczesnym świecie

II semestr: rysunek i malarstwo ikonowe – teoria i praktyka

 • kompozycja ikony – ćwiczenia
 • szkicowanie wybranych przedstawień ikonowych
 • etapy powstawania ikony, pierwsza ikona
 • kształcenie języka plastycznego ikony
 • metody zabezpieczania ikon (kurs dodatkowy)
 • podsumowanie-korekta indywidualna długoterminowa

III semestr: rysunek i malarstwo ikonowe na przykładzie wybranej ikony- utrwalanie i rozwijanie warsztatu

 • wybieranie ikony – pierwowzoru
 • szkicowanie różnymi metodami
 • malowanie części cielesnych  różnymi metodami, studium detalu na zagruntowanych deseczkach
 • wyświetlanie szat metodą promieniową i płaszczyznową
 • kładzenie złota na pulment na mat i na poler(kurs dodatkowy)
 • szkice rysunkowe i  kolorystyczne wybranej ikony
 • całościowa praca  nad ikoną – elementy kompozycji

IV semestr: teoria i praktyka ikonografii w różnych epokach, utrwalanie i rozwijanie warsztatu

 • doskonalenie języka ikony
 • praca nad ikoną wielopostaciową
 • przygotowanie rysunku ikony
 • praca indywidualna pod okiem prowadzącego
 • konsultacje indywidualne
 • V i VI semestr: nauczanie indywidualne

Na trzecim roku praca indywidualna i wspólnotowa nad ikonami świątecznymi.

Nauczanie doskonalące, tak na kursie trzyletnim jak i na warsztatach wakacyjnych może trwać dowolnie długo. Praca we wspólnocie niesie ze sobą niezwykłe możliwości rozwoju. Przekazujemy naszym adeptom wszelką wiedzę potrzebną do samodzielnego kontynuowania malarstwa ikonowego wzorowanego na przykładach twórczości dawnych mistrzów jednak nie edukujemy odtwórców a twórców dawnego kunsztu malowania – pisania ikon.