Poświęcenia ikon

Poświęcenia ikon

Nadanie imienia ikonie, podpisanie przedstawianych na niej Osób ma znaczenie nadania Im tożsamości. Podpisuje ikonograf i od tego czasu ikona jest obrazem przywołującym obecność Jezusa Chrystusa, Bogurodzicy, świętych. Uosabia. Przywołać imię to przywołać osobę. Podpisanie ikony jest poświęceniem jej Praobrazowi. Istnieje wiele przedstawień Jezusa Chrystusa a przez nadanie Imienia odnosi się je do Pierwowzoru. Modlitwa przed ikoną jest spotkaniem z Osobą przedstawianą na ikonie. Oddajemy cześć Osobie, która jest przedstawiona na ikonie.

Obrzęd poświęcenia ikon jest dosyć późną Tradycją. Istnieją różne sposoby poświęcenia: wodą święconą, świętymi olejami, przez obecność na liturgii lub przez przetrzymywanie ikony przez 40 dni w świątyni.  Ważne jest też, żeby pierwszą osobą, która się pomodli przed ikoną i ucałuje ją był ikonograf ,którego ręką została ikona napisana.

Poświęcenie ikony w kościele przez księdza jest ważne, bo wtedy wierny otrzymuje tę ikonę od Kościoła, tak jak chrzest i inne sakramenty.