Browsed by
Author: admin

Przyjaźń z Bogiem. Bojaźń Boża, wolność człowieka – wykłady 2023/2024

Przyjaźń z Bogiem. Bojaźń Boża, wolność człowieka – wykłady 2023/2024

IKONA – PIĘKNO ZANURZONE W TAJEMNICY.

PRZYJAŹŃ Z BOGIEM – BOJAŹŃ BOŻA, WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA.

Wykłady 2023/2024

10.10. Ruth i Noemi. Przyjaźń między kobietami, s. dr hab. Judyta Pudełko PDDM

14.11. Bojaźń i radość – spotkania z Panem w Ewangeliach, ks. Roman Batorski; Tradycyjne i współczesne spojrzenie na ikonę, ks. protodiakon dr Łukasz Leonkiewicz

12.12. Tradycja chrześcijańskiej choinki, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz; Jurodliwy – głupi dla świata, przyjaciel dla Boga, ks. dr Marek Wojnarowski

23.01. Święty jako symbol świata innego, ks. dr Henryk Paprocki; Cheruby w apologii obrazów Jana Damasceńskiego, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

13.02. Przyjaźń człowieka z Bogiem na podstawie psalmu 73 (72), ks. dr Aleksander Jacyniak SJ; Jak rozmawiać z Bogiem? Kilka przykładów ze współczesnej literatury ascetycznej, ks. protodiakon dr Łukasz Leonkiewicz

12.03. Maria Magdalena: Wyzwolona aby głosić, s. dr hab. Judyta Pudełko PDDM; Noli me tangere – Maria Magdalena, ikonografia, ks. dr Marek Wojnarowski

16.04. “Nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi”. Przyjaźń z Panem w Ewangelii św. Jana, ks. Roman Batorski; Wschodnia modlitwa Jezusowa i “Dziewięć sposobów modlitwy” św. Dominika, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

14.05. Przyroda, przyjaciółka Boga, czyli o mniej znanym obliczu ikony, dr Justyna Sprutta; Lęk i bojaźń Boża na podstawie psalmu 130 (129), ks. dr Aleksander Jacyniak SJ

11.06. Od ludzkiego strachu do bojaźni Bożej, ks. Grzegorz Michalczyk; “Z bojaźnią i drżeniem zabiegajcie o wasze zbawienie”. Bojaźń Boża w Listach Nowego Testamentu, ks. Roman Batorski

14.06. Ikony Przyjaźni, ks. prof. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki;

15.06. Tajemnica ikony i wolność ikonografa, Elżbieta Jackowska-Kurek; Wernisaż wystawy ikon

Spotkania odbywają się w godz. 18.00-20.30. w Kościele Środowisk Twórczych św. Andrzeja Apostoła i św. Brata Alberta Chmielowskiego w Warszawie. Koszt roczny 300 zł..  Nr konta do wpłaty i regulaminy przesyłamy po zgłoszeniu się na adres: sekretariat.ikony22@gmail.com

Piękno zanurzone w Tajemnicy. Widzieć Niewidzialnego – wykłady 2022/2023

Piękno zanurzone w Tajemnicy. Widzieć Niewidzialnego – wykłady 2022/2023

IKONA – PIĘKNO ZANURZONE W TAJEMNICY. WIDZIEĆ NIEWIDZIALNEGO.
Wykłady 2022/2023

Z radością otwieramy nowy cykl spotkań seminaryjnych – konferencji o chrześcijańskiej duchowości, teologii i sztuce sakralnej. W ramach trzyletniego cyklu będziemy w tym roku rozważać temat: WIDZIEĆ NIEWIDZIALNEGO.
Więcej informacji i zgłoszenia przyjmujemy na adres: sekretariat.ikony22@gmail.com

11.10.
Zobaczyć Niewidzialnego. Biblijne znaki obecności Ducha Świętego, s. dr Judyta Pudełko

15.11.
„Wpatrujemy się w to, co niewidzialne” (2 Kor 4,18). Duchowość św. Pawła, ks. Roman Batorski,
Odwieczny Dniami na ikonach Sądu Ostatecznego, ks. Marek Wojnarowski

13.12.
Scena Zwiastowania w interpretacji Ojców Kościoła i w ikonografii, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz,
Wystawa ikon – oprowadzanie, kiermasz świąteczny

17.01.
Zobaczyć Niewidzialnego – powrót do Raju?, ks. dr Henryk Paprocki,
Ikona i jej kult w ujęciu Jana Damasceńskiego, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

14.02.
Ikona i tajemnica wolności, ks. dr Artur Aleksiejuk
Nowe oblicza. Ikonografia świętych XX wieku, Witali Michalczuk

14.03.
„Zobaczyliśmy Pana” (J 20, 25). Duchowość Ewangelii według św. Jana, ks. Roman Batorski
Nowe ciało. Szaty w doświadczeniu sztuki wschodnio-chrześcijańskiej, Witali Michalczuk

18.04.
O ikonach ze Szkoły Rybotyckiej rozpowszechnionych na terenie Galicji w XVIII w., ks. Marek Wojnarowski,
Wierzenia i zwyczaje związane z kultem ikon w religijności przeżywanym w Karpatach, dr hab. Ewa Kocój, prof. UJ

16.05.
Oblicze, które jest światłem, czyli o niedocenionym pięknie Boga, dr Justyna Sprutta,
Niepoznawalność Boga w ikonografii, ks. dr Piotr Nikolski

13.06.
Zobaczyć Zmartwychwstałego, ks. Grzegorz Michalczyk

17.06.
Przemienienie Pańskie, Elżbieta Jackowska-Kurek
Wernisaż wystawy ikon

Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony.

Zajęcia odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca w godz. 18.00 – 20.30 w Kościele Środowisk Twórczych św. św. Brata Alberta i Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym w Warszawie. Koszt roczny 300 zł., zgłosić się można pisząc do końca października na adres: sekretariat.ikony22@gmail.com

“Światłość Prawdziwa” – wykłady 2021/2022

“Światłość Prawdziwa” – wykłady 2021/2022

IKONA – PIĘKNO ZANURZONE W TAJEMNICY. ŚWIATŁOŚĆ PRAWDZIWA
PROGRAM WYKŁADÓW 2021/2022

Zapraszamy na kolejny rok wykładów w Akademii Ikony.
Tegoroczny program prezentujemy poniżej:

12.10.
„Było światło prawdziwe…” (J 1,9), ks. Grzegorz Michalczyk

16.11.
Światło w listach św. Pawła, ks. Marek Wojnarowski,
Wskrzeszenie Łazarza – życie nie ma końca, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

14.12.
Symeona Nowego-Teologa nauka o boskiej światłości, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz,
Przedświąteczna wystawa ikon, kiermasz świąteczny

18.01.
O miłosierdziu Bożym, ks. dr Henryk Paprocki,
Nowa Jerozolima w ujęciu biblijnym, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

15.02.
O złocie w malarstwie ikonowym, dr Justyna Sprutta,
Światłość, która nie rani, czyli o symbolice światła i jego kategoriach w tradycji wschodniej, dr Justyna Sprutta

15.03.
„Źródło Jego Światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu” (Ap 21,11) – o mozaikach bizantyjskich pełnych blasku, ks. Marek Wojnarowski,
„Spokój, który przewyższa wszelkie rozumienie” (Rudolf Otto), Krzysztof Sokolovski

19.04.
Światło w pismach Janowych, ks. Roman Batorski,
Hezychastyczna światłość i modlitwa Jezusowa, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

17.05.
Ból i cierpienie w ikonie, ks. dr Artur Aleksiejuk,
Ogień na ikonach starowierców, dr Dorota Walczak

14.06.
Jerozolima w wybranych tekstach wspomnień z Ziemi Świętej XIX-wiecznych polskich pielgrzymów, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

17.06.
Widzieć światłość, Elżbieta Jackowska-Kurek
Wernisaż wystawy ikon

Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony.

Zajęcia odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca w godz. 18.00 – 20.30 w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. św. Brata Alberta i Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym w Warszawie.

“IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” 2018, 2019, 2020,2021, 2022

“IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” 2018, 2019, 2020,2021, 2022

W okolicach  wspomnienia św. Brata Alberta Chmielowskiego, w Kościele Środowisk Twórczych  św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego w Warszawie otwieramy wystawę ikon. Wystawiane do modlitwy ikony to ikony uczniów Elżbiety Jackowskiej-Kurek i jej samej.

Dużym powodzeniem cieszą się oprowadzania kuratorskie po wystawie i spotkania tematyczne  Elżbiety Jackowskiej-Kurek. Pani Elżbieta uchyla rąbka tajemnicy warsztatu ikonografa, dzieli się refleksjami na temat kondycji sztuki ikonograficznej w kraju i za granicą  i dokonuje każdego roku, poprzez świadectwa, podsumowania swojej pracy ikonograficznej i działań duszpasterskich.  W Duszpasterstwie Środowisk Twórczych w Warszawie  jest taka przestrzeń, w której, dzięki rektorowi ks. Grzegorzowi Michalczykowi i pani Elżbiecie  można garściami sięgać do korzeni naszej wiary i kontemplować jej owoce – dziś.  Jest to miejsce otwarte, do którego każdy zainteresowany rozwojem swojej duchowości, pisaniem ikon ale i doświadczaniem sztuki od strony odbiorcy może skorzystać.

“O Bożej Obecności” – wykłady 2020/2021

“O Bożej Obecności” – wykłady 2020/2021

PROGRAM WYKŁADÓW 2020/2021

Zapraszamy na kolejny rok wykładów w Akademii Ikony.
Tegoroczny program prezentujemy poniżej:

13.10.
Szechina…, ks. Grzegorz Michalczyk

27.10.
Ikona a mistyka, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz,
Ikona Trójcy Przenajświętszej, ks. prof dr hab. Józef Naumowicz

17.11.
Symbole Bożej obecności w ikonach Sądu Ostatecznego, ks. Marek Wojnarowski,
Modlitwa Jezusowa, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

08.12.
Ikona Bożego Narodzenia – spotkanie z Bogiem, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz,
Przedstawienia Matki Bożej, ks. Roman Batorski

19.01.
Na obraz i podobieństwo (istota sztuki ikony), ks. dr Henryk Paprocki,
“Widzieć Boga, jakim jest” – współczesne świadectwa życia duchowego, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

16.02.
Korzenie biblijnej tradycji żydowskiej ikony Misterium Przemienia Pańskiego w kontekście szalosz regali, ks. prof. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki,
Święci o doświadczaniu Boga w życiu codziennym, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz,

16.03.
Św. Józef – człowiek wielkiego ducha, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz,
Sztuka epoki Ducha Świętego – ponadhistoryczne doświadczenie liturgii prawosławnej, Łukasz Hajduczenia

13.04.
Przedstawienia Ukrzyżowania, ks. Roman Batorski,
Angelologia Pseudo-Dionizego Areopagity,  ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

18.05. Miejsce ikony w kulturze, dr Irina Tatarova,
Sztuka jako tradycja – kwestia sztuki w mistycznym życiu kościoła, Witali Michalczuk

15.06.
Kim jest Duch Święty? – perspektywa nowotestamentalna, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

18.06.
Ikona – korzenie i owoce wiary, Elżbieta Jackowska-Kurek,
Wernisaż wystawy ikon

Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony.

Zajęcia odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca w godz. 18.00 – 20.30 w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. św. Brata Alberta i Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym w Warszawie.

Podsumowanie roku 2019 i 2020 – wystawy

Podsumowanie roku 2019 i 2020 – wystawy

W roku 2019 i 2020 odbyło się wyjątkowo dużo wystaw naszych ikon. Poniżej krótkie podsumowanie tych wydarzeń.

14 czerwca – 21 lipca 2019 miała miejsce duża wystawa ikon Elżbiety Jackowskiej-Kurek i jej uczniów w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie. Ikon było 44, zaś gościnnie wystawiona była jedna ikona Roberta Rumina, przedstawiająca św. Ritę. Temat ramowy “IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” miał podtytuł “ŚWIĘTYCH OBCOWANIE”. Ikony Jezusa Chrystusa, Matki Bożej, Trójcy Świętej i ikony świąteczne były wystawione z przodu, w lewej nawie kościoła, tak by podczas mszy św. można było na nie patrzeć. Zaraz przy wejściu znajdowały się ikony świętych zwrócone, tak jak osoby modlące się w kościele, w stronę ołtarza. Na stoliku ikonografa eksponowaliśmy prace – ćwiczenia, paletę z pigmentami i skoroszyt z metryczkami ikon. Można było też się wpisać do Księgi Pamiątkowej. Wystawie towarzyszyły oprowadzania kuratorskie Elżbiety Jackowskiej-Kurek i dyżury jej uczniów. Na zdjęciu poniżej pani Elżbieta w gronie autorów ikon. W czasie  wystaw w kościele środowisk twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie przed naszymi ikonami można modlić się w godzinach otwarcia kościoła a w niedzielne wieczory odbywają się koncerty.Prowadząca warsztaty pisania ikon Elżbieta Jackowska-Kurek (w środku) i jej uczniowie

Akademia Ikony - wakacyjna wystawa ikonAkademia Ikony - niedzielny koncert na tle wystawy ikon


1 sierpnia – 31 sierpnia odbyła się wystawa ikon Elżbiety Jackowskiej-Kurek w autorskiej galerii artysty Jacka Szmidta “PRAGA del ARTE” na ul. Brzeskiej 20. Wystawa odbyła się na zaproszenie artysty. Na zdjęciu widoczne są również obrazy Jacka Szmidta i zdjęcia prac oraz rzeźby Mariana Korczyka.  Na  wernisażu Elżbieta Jackowska-Kurek opowiadała o ikonach.Akademia Ikony - wystawa ikon


3 sierpnia – 10 sierpnia w Świętej Lipce miały miejsce warsztaty pisania ikon. Towarzyszyła im wystawa “IKONA – PIĘKNO ZANURZONE W TAJEMNICY”. Dnia 4 sierpnia na mszy św. o godz. 11.00 przeszliśmy z ikonami z wystawy w procesji eucharystycznej. Na zakończenie warsztatów wystawiliśmy w kościele do modlitwy i poświęcenia ikony napisane podczas pleneru w Świętej Lipce.

Kościół w św. Lipce - wystawa ikon

Kościół w św. Lipce - wystawa ikon


W dniach 24, 25 i 26 sierpnia, na zaproszenie proboszcza parafii błogosławionego Władysława z Gielniowa, ks. prałata Jacka Kozuba, wystawiliśmy ikony w kościele ul. Przy Bażantarni 3. Podczas wystawy można było porozmawiać z kuratorem wystawy  Elżbietą Jackowską=Kurek

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy BażantarniAkademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy BażantarniAkademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy BażantarniAkademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy Bażantarni


1 września – 20 września wystawiliśmy ikony w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie. Wystawa nosiła tytuł: “IKONA – OKNO KU WIECZNOŚCI”. Wśród ikon Elżbiety Jackowskiej-Kurek i jej uczniów gościnnie wystawiliśmy ikonę Pantokratora Ireny Obuchowej. Wystawa ta zapoczątkowała cykl naszych comiesięcznych wystaw w kościele w którym modlimy się, pracujemy, uczymy się , doskonalimy warsztat i wzrastamy w Duchu. Wykłady, które towarzyszą naszym warsztatom od października do czerwca mają temat przewodni “IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” i w cyklu od października do czerwca  rozważamy “O DUCHU ŚWIĘTYM”.Akademia Ikony w Warszawie - wystawa IKONA OKNO KU WIECZNOŚCI 2019


Dnia 21 września odbyła się “NOC ŚWIĄTYŃ“. Z tej okazji w kościele Środowisk Twórczych zorganizowaliśmy wystawę ikon. Elżbieta Jackowska-Kurek oprowadzała po wystawie i wygłosiła wykład o kondycji współczesnej ikonografii.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w Noc Świątyń 2019Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w Noc Świątyń 2019


5 października – 26 października wystawa “IKONA OKNO DUSZY”. Dnia 9 października, w czasie trwania wystawy,  miała miejsce inauguracja wykładów Akademii Ikony.  W tym roku rozważamy o Duchu Świętym. Wykład inaugurujący pt. “DUCH PARAKLET” wygłosił Duszpasterz Środowisk Twórczych ks. rektor Grzegorz Michalczyk, nasz opiekun.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon pod tytułem IKONA - OKNO DUSZY 2019

1 listopada – 30 listopada odbyła się wystawa “IKONA – DRABINA DO NIEBA”. W listopadzie na wystawie zaakcentowaliśmy świętych obcowanie.  Wykłady przed tymi ikonami to “WĘDRÓWKA DUSZY PO ZAŚWIATACH” ks, Marka Wojnarowskiego i “DUCH ŚWIĘTY W APOKALIPSIE ŚW. JANA” k. Romana Batorskiego. Ikona “DRABINA DO NIEBA” pisana ręką Michała Płoskiego dała tytuł całej wystawie.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa IKONA - DROGA DO NIEBA 2019


1 grudnia – 15 grudnia wystawa “IKONA – NADZIEJA I OCZEKIWANIE”. W adwencie pracowaliśmy na warsztatach otwartych i powstałe ikony można było nabyć na kiermaszu charytatywnym. Na wykładach ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz przedstawił temat ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z MYRY a ks. diakon Łukasz Leonkiewicz mówił O DUCHU ŚWIĘTYM W TEOLOGII KAPADOCKIEJ i KONCEPCJI  ENERGII ŚW. GRZEGORZA PALAMASA.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa IKONA - NADZIEJA I OCZEKIWANIE 2019


15 grudnia – 5 stycznia – wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. KEN 102. Wystawa odbyła się na zaproszenie proboszcza Dariusza Gasa, króremu bardzo dziękujemy!

Akademia Ikony - wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia PańskiegoAkademia Ikony - wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia PańskiegoAkademia Ikony - wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego


21 grudnia – 6 stycznia ikona Bożego Narodzenia.Akademia Ikony - ikona Bożego Narodzenia

W roku 2020 kontynuowaliśmy cykl comiesięcznych wystaw w Kościele Środowisk Twórczych pw.  św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie jak też wystawiliśmy nasze ikony w Sanktuarium Matki Bożej Jedności Chrześcijan i w Muzeum Regionalnym w Świętej  Lipce. Ten rok, naznaczony  przez pandemię wyjątkowością życia człowieka w izolacji i dystansie do siebie i drugiego wyznaczył rytm spotkań granicznych, które dawały szansę jeszcze bardziej otworzyć się na Boga. Nazwa “ŚWIATŁOŚĆ W CISZY” odnosi się właśnie do tej wyjątkowości. Migawki z  wystaw roku 2020 można zobaczyć na filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=-JIyBRqGZok

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów, autorom i autorkom ikon oraz zwiedzającym nasze wystawy za spotkania przed ikonami!

IKONA – KORZENIE i OWOCE WIARY

IKONA – KORZENIE i OWOCE WIARY

O DUCHU ŚWIĘTYM

Program spotkań 2019/2020

8.10
Duch Paraklet, ks. Grzegorz Michalczyk

19.11.
Wędrówka duszy po zaświatach, ks. Marek Wojnarowski,
Duch Święty w Apokalipsie św. Jana, ks. Roman Batorski

10.12.
Św. Mikołaj z Myry – rozwój kultu i ikonografii, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz,
Nauka o Duchu Świętym w teologii kapadockiej a koncepcja energii św. Grzegorza Palamasa, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

14.01.
Doświadczenie liturgii w tradycji Janowej – Duch Święty i sztuka w Eucharystii, Witali Michalczuk,
Tradycja prawosławnego śpiewu liturgicznego w Rzeczypospolitej,  Łukasz Hajduczenia

21.01.
Na skrzyżowaniu czasu i wieczności, ks. dr Henryk Paprocki

18.02.
Duch Święty w Starym Testamencie? prof. dr hab. Barbara Strzałkowska,
Wiara – Doświadczenie – Tradycja: Działanie Ducha Świętego, ks. dr Piotr Nikolski

17.03.
Św. Józef – człowiek wielkiego ducha, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz,
Sztuka epoki Ducha Świętego – ponadhistoryczne doświadczenie liturgii prawosławnej, Łukasz Hajduczenia

28.04.
Dosłowne i symboliczne oblicza Ducha Świętego w malarstwie ikonowym, dr Justyna Sprutta,
Pneumatologia Ojców Kościoła i problem Filioque, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

19.05.
Jerzy Nowosielski w gronie myślicieli o ikonie XX wieku, dr Irina Tatarova,
Sztuka jako Tradycja – kwestia sztuki w mistycznym życiu Kościoła, Witali Michalczuk

16.06.
Kim jest Duch Święty? – perspektywa nowotestamentalna, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

19.06.
Ikona – korzenie i owoce wiary, Elżbieta Jackowska-Kurek,
Wernisaż wystawy ikon

Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony. 

 Spotkania odbywają się w Kościele Środowisk Twórczych  św.  Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie, moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program spotkań 2018/2019

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program spotkań 2018/2019

O ŚWIĘTOŚCI

09.10. “Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 2,19), ks. Grzegorz Michalczyk
16.10. Droga do świętości. Przypadki z życia świętych, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
23.10. Święte miejsca na Bałkanach, ks. Roman Batorski
30.10. “Świętych obcowanie”- freski w kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie,  Ewa Siuzdak
13.11. Fenomenologia świętości w prawosławiu, Witali Michalczuk
20.11. Sztuka bizantyjska w Palermo, ks. Marek Wojnarowski
27.11. Święty Jan Damasceński obrońca obrazów, ks. prof Józef Naumowicz
11.12. Ikonografia Bożego Narodzenia i Teofanii, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
08.01. Czarni święci, dr Jerzy Kazimierczak
15.01. Nowe ciało. Szaty w doświadczeniu sztuki wschodnio chrześcijańskiej, Witali Michalczuk
22.01. Eucharystia w życiu chrześcijan, ks. dr Henryk Paprocki
29.01. Święty Jakub i pielgrzymowanie, dr Jerzy Kazimierczak
12.02. Sposób przedstawiania Chrystusa, Bogurodzicy i świętych w Bizancjum – analiza historyczna, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
19.02. Prawosławny barok – fenomen stylu i duchowości, Witali Michalczuk
26.02. Możliwości myśli teologicznej w badaniu form sztuki liturgii wschodniego chrześcijaństwa, Łukasz Hajduczenia
12.03. Ikonografia bizantyjska na Cyprze,  ks. Roman Batorski
19.03. „Okrucieństwo”  świętych przedstawiane na ikonie, dr Justyna Spruth
26.03. Cudowne ikony w Bizancjum,  ks. prof. Józef Naumowicz
09.04Nowe oblicza. Ikonografia świętych XX wieku, dr Irina Tatarova
23.04. Ikonografia św. Jerzego, dr Jerzy Kazimierczak
30.04. Aniołowie i święci. Hierarchia niebiańska i kościelna Pseudo-Dionizego Areopagity, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
14.05. Rola szaleńców Bożych w dziejach Kościoła, ks. dr Piotr Nikolski
21.05. Święci książęta i cesarze – ikonograficzne typy prawowiernych władców, ks. dr Artur Aleksiejuk
28.05. Pojęcie sakralności w odniesieniu do muzyki liturgicznej i pozaliturgicznej, Łukasz Hajduczenia
11.06. Świętość w rozumieniu biblijnym, dr Barbara Strzałkowska
14.06. Ikona – przejmująca delikatność, Elżbieta Jackowska-Kurek. Wernisaż wystawy ikon

Spotkania w Kościele Środowisk Twórczych św. św.  Andrzeja Apostoła i Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie, moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek

Wystawa “IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” 2018

Wystawa “IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” 2018

Kończąca kolejny rok akademicki Akademii Ikony wystawa IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY odbyła się w dniach 15.06-22.07.2018 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie. W tym okresie wystawę obejrzało ponad tysiąc osób. Ikony zgromadzone na niej zostały napisane ręką Elżbiety Jackowskiej-Kurek oraz jej uczniów. W trakcie wystawy odbyły się także oprowadzania kuratorskie Elżbiety Jackowską-Kurek “Ikona – modlitwa i sztuka” oraz “Ikona współczesna – analiza na przykładzie wybranych przedstawień”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wystawy:

Wystawa “IKONA – SZTUKA I MODLITWA”

Wystawa “IKONA – SZTUKA I MODLITWA”

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu 2018, w podziemiach Bazyliki Katedralnej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie miała miejsce wystawa ikon pisanych ręką Elżbiety Jackowskiej-Kurek i słuchaczy Akademii Ikony. Temat wystawy IKONA – SZTUKA I MODLITWA był też tematem wykładu Elżbiety Jackowskiej – Kurek, kuratorki wystawy. Dziękujemy  proboszczowi ks. Bogusławowi Kowalskiemu za zaproszenie oraz licznie przybyłym odwiedzającym i biorącym udział w wykładzie oraz oprowadzaniach po wystawie.