Wakacyjne wyjazdy studyjne – Mielnik nad Bugiem

Wakacyjne wyjazdy studyjne – Mielnik nad Bugiem

Na zdjęciach cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy. Mielnik jest najstarszą parafią prawosławną na Podlasiu.    Pierwszą historyczną wzmiankę o tutejszej cerkwi i znajdującej się w niej cudownej ikonie Chrystusa Zbawiciela odnotowuje ipatowska kronika w roku 1260. Choć ikona ta nie dotrwała do naszych czasów, pamięć o niej pozostaje wciąż żywa. W latach 1994 – 95 na ścianach cerkwi położono freski. Autorem kompozycji zgodnych z kanonami sztuki ikonograficznej i unikatowych pod względem technologicznym i artystycznym jest rosyjski ikonograf Aleksander Sokołow. Ikonostas ma formę uproszczoną, dwurzędową, bardzo popularną na Podlasiu, które było pod wpływem tradycji synodalnej (Rosji carskiej), z rozbudowaną częścią centralną. Rozplanowanie ściany ikonostasu zostało wykonane na podobieństwo reprezentacyjnej fasady budynku rozdzielonej w poziomie gzymsami, a w pionie pilastrami w kolorze biało-złotym. Niewielki, okrągłe ikony wypełniają miejsca odpowiadające otworom okiennym. Ikonostas oddziela miejsce ołtarzowe (swiatłyszcze, sanktuarium, prezbiterium) i nawę, przeznaczoną dla wiernych. Za ikonostasem w prezbiterium kapłan sprawuje Boską Liturgię, tam znajduje się darochranitielnica. W roku 2017 cerkiew została odnowiona na zewnątrz, autorem projektu i ikon jest ikonopis Jarosław Wiszenko. Obok na cmentarzu znajduje się kaplica Matki Bożej Opiekuńczej (Pokrow), najstarsza czynna budowla w Mielniku (1777 r.) Najprawdopodobniej została postawiona w miejscu, gdzie stała pierwsza cerkiew Bogarodzicy z ikoną Chrystusa Zbawiciela. Kaplica została gruntownie wyremontowana i raczej nie przypomina zabytku. Na cmentarzu można odnaleźć ręcznie kute krzyże nagrobne z XIX. wieku.

Zdjęcia Maurycy Lubak i Jarosław Wiszenko(fb)

Comments are closed.