“IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” 2017, 2018, 2019

“IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” 2017, 2018, 2019

W okolicach  wspomnienia św. Brata Alberta, w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego w Warszawie otwieramy wystawę ikon. Wystawiane do modlitwy ikony powstają w czasie ostatniego roku na warsztatach w Akademii Ikony działającej przy tym kościele. Na wystawie znajdują się też zawsze  ikony Elżbiety Jackowskiej- Kurek, prowadzącej warsztaty oraz gościnnie jednego zaproszonego przez panią Elżbietę ikonografa. Dotąd byli to: Michał Płoski, Krzysztof Sokołowski oraz Robert Rumin.

Dużym powodzeniem cieszą się oprowadzania kuratorskie po wystawie i spotkania tematyczne  Elżbiety Jackowskiej-Kurek. Pani Elżbieta uchyla rąbka tajemnicy warsztatu ikonografa, dzieli się refleksjami na temat kondycji sztuki ikonograficznej w kraju i za granicą  i dokonuje każdego roku, poprzez świadectwo, podsumowania swojej pracy ikonograficznej i trenerskiej.  W Duszpasterstwie Środowisk Twórczych w Warszawie  jest taka przestrzeń, w której, dzięki rektorowi ks. Grzegorzowi Michalczykowi i pani Elżbiecie  można garściami sięgać do korzeni naszej wiary i kontemplować jej owoce – dziś.  Jest to miejsce otwarte, do którego każdy zainteresowany rozwojem swojej duchowości, pisaniem ikon ale i doświadczaniem sztuki od strony odbiorcy może śmiało przychodzić.

Comments are closed.