“IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” 2018, 2019, 2020,2021

“IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” 2018, 2019, 2020,2021

W okolicach  wspomnienia św. Brata Alberta Chmielowskiego, w Kościele Środowisk Twórczych  św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego w Warszawie otwieramy wystawę ikon. Wystawiane do modlitwy ikony to ikony uczniów Elżbiety Jackowskiej-Kurek. Na wystawie znajdują się też zawsze  ikony Elżbiety Jackowskiej- Kurek, prowadzącej warsztaty oraz, gościnnie, ikonografa zaproszonego przez panią Elżbietę. Dotąd byli to: Michał Płoski, Krzysztof Sokołowski, Robert Rumin i Irina Obuchova.

Dużym powodzeniem cieszą się oprowadzania kuratorskie po wystawie i spotkania tematyczne  Elżbiety Jackowskiej-Kurek. Pani Elżbieta uchyla rąbka tajemnicy warsztatu ikonografa, dzieli się refleksjami na temat kondycji sztuki ikonograficznej w kraju i za granicą  i dokonuje każdego roku, poprzez świadectwo, podsumowania swojej pracy ikonograficznej i trenerskiej.  W Duszpasterstwie Środowisk Twórczych w Warszawie  jest taka przestrzeń, w której, dzięki rektorowi ks. Grzegorzowi Michalczykowi i pani Elżbiecie  można garściami sięgać do korzeni naszej wiary i kontemplować jej owoce – dziś.  Jest to miejsce otwarte, do którego każdy zainteresowany rozwojem swojej duchowości, pisaniem ikon ale i doświadczaniem sztuki od strony odbiorcy może skorzystać.

Comments are closed.