Browsed by
Kategoria: Wyklady

Wykłady 2019/2020

Wykłady 2019/2020

PROGRAM WYKŁADÓW 2019/2020

Zapraszamy na kolejny rok wykładów w Akademii Ikony.
Tegoroczny program prezentujemy poniżej:

08.10.  Duch Paraklet, ks. Grzegorz Michalczyk
19.11. Wędrówka duszy po zaświatach, ks. Marek Wojnarowski
  Duch Święty w Apokalipsie św. Jana, ks. Roman Batorski
10.12. Św. Mikołaj z Myry – rozwój kultu i ikonografii, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
  Nauka o Duchu Świętym w teologii kapadockiej a koncepcja energii św. Grzegorza Palamasa, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
14.01. Doświadczenie liturgii w tradycji Janowej – Duch Święty i sztuka w Eucharystii, Witali Michalczuk
  Tradycja prawosławnego śpiewu liturgicznego w Rzeczypospolitej,  Łukasz Hajduczenia
21.01. Na skrzyżowaniu czasu i wieczności, ks. dr Henryk Paprocki
18.02. Duch Święty w Starym Testamencie? prof. dr hab. Barbara Strzałkowska
  Wiara – Doświadczenie – Tradycja: Działanie Ducha Świętego, ks. dr Piotr Nikolski
17.03. Św. Józef – człowiek wielkiego ducha, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
  Sztuka epoki Ducha Świętego – ponadhistoryczne doświadczenie liturgii prawosławnej, Łukasz Hajduczenia
28.04. Dosłowne i symboliczne oblicza Ducha Świętego w malarstwie ikonowym, dr Justyna Sprutta 
  Pneumatologia Ojców Kościoła i problem Filioque, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
19.05. Jerzy Nowosielski w gronie myślicieli o ikonie XX wieku, dr Irina Tatarova
  Sztuka jako Tradycja – kwestia sztuki w mistycznym życiu Kościoła, Witali Michalczuk
16.06. Kim jest Duch Święty? – perspektywa nowotestamentalna, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska
19.06. Ikona – korzenie i owoce wiary, Elżbieta Jackowska-Kurek
  Wernisaż wystawy ikon

Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony. 

Zajęcia odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca w godz. 18.00 – 20.30 w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. św. Brata Alberta i Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym w Warszawie.

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program wykładów 2018/2019

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program wykładów 2018/2019

PROGRAM WYKŁADÓW 2018/2019

Zapraszamy na kolejny rok wykładów w Akademii Ikony.
Tegoroczny program prezentujemy poniżej:

09.10. “Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 2,19), ks. Grzegorz Michalczyk
16.10. Droga do świętości. Przypadki z życia świętych, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
23.10. Święte miejsca na Bałkanach, ks. Roman Batorski
30.10. “Świętych obcowanie”- freski w kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie,  Ewa Siuzdak
13.11. Fenomenologia świętości w prawosławiu, Witali Michalczuk
20.11. Sztuka bizantyjska w Palermo, ks. Marek Wojnarowski
27.11. Święty Jan Damasceński obrońca obrazów, ks. prof Józef Naumowicz
11.12. Ikonografia Bożego Narodzenia i Teofanii, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
08.01. Czarni święci, dr Jerzy Kazimierczak
15.01. Nowe ciało. Szaty w doświadczeniu sztuki wschodnio chrześcijańskiej, Witali Michalczuk
22.01. Eucharystia w życiu chrześcijan, ks. dr Henryk Paprocki
29.01. Święty Jakub i pielgrzymowanie, dr Jerzy Kazimierczak
12.02. Sposób przedstawiania Chrystusa, Bogurodzicy i świętych w Bizancjum – analiza historyczna, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
19.02. Prawosławny barok – fenomen stylu i duchowości, Witali Michalczuk
26.02. Możliwości myśli teologicznej w badaniu form sztuki liturgii wschodniego chrześcijaństwa, Łukasz Hajduczenia
12.03. Ikonografia bizantyjska na Cyprze,  ks. Roman Batorski
19.03. „Okrucieństwo”  świętych przedstawiane na ikonie, dr Justyna Spruth
26.03. Cudowne ikony w Bizancjum,  ks. prof. Józef Naumowicz
09.04Nowe oblicza. Ikonografia świętych XX wieku, dr Irina Tatarova
23.04. Ikonografia św. Jerzego, dr Jerzy Kazimierczak
30.04. Aniołowie i święci. Hierarchia niebiańska i kościelna Pseudo-Dionizego Areopagity, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
14.05. Rola szaleńców Bożych w dziejach Kościoła, ks. dr Piotr Nikolski
21.05. Święci książęta i cesarze – ikonograficzne typy prawowiernych władców, ks. dr Artur Aleksiejuk
28.05. Pojęcie sakralności w odniesieniu do muzyki liturgicznej i pozaliturgicznej, Łukasz Hajduczenia
11.06. Świętość w rozumieniu biblijnym, dr Barbara Strzałkowska
14.06. Ikona – przejmująca delikatność, Elżbieta Jackowska-Kurek. Wernisaż wystawy ikon

wykłady odbywają się o godz. 18.30 w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. św. Brata Alberta i Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym w Warszawie.

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program wkładów 2017/2018

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program wkładów 2017/2018

IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY

program:

10.10. Ikonografia św. Andrzeja Apostoła, Elżbieta Jackowska-Kurek.
17.10. Ikona Sądu Ostatecznego, ks. Marek Wojnarowski.
24.10. Ikonografia Przemienienia Pańskiego – tajemnica światła, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz.
14.11. Sztuka wczesnochrześcijańska cz. I, ks Roman Batorski.
21.11. Etiopia – fenomen afrykański, dr Jerzy Kazimierczak
28.11. “Objawię moją chwałę wśród narodów” (Ez 39.21), ks. Grzegorz Michalczyk.
12.12. Ewangelia w dźwiękach – doświadczenie religijne a muzyka, Łukasz Hajduczenia.
19.12. Nieustanne Bogu dziękczynienie, Elżbieta Jackowska-Kurek i Maria Osuchowska-Marcelleti.
16.01. Ikona i Imię, spotkanie z Pierwowzorem w modlitwie, ks. dr Piotr Nikolski.
23.01. Doświadczenie sztuki a formuła człowieka, Witali Michalczuk.
30.01. Sztuka wczesnochrześcijańska cz. II, ks. Roman Batorski.
13.02. Wielkie ikony “narodowe” , dr hab. Ewa Kocój.
20.02. Ikony wielkopostne i wielkanocne, Elżbieta Jackowska-Kurek.
27.02. Trójca Święta w teologii i ikonografii, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz.
13.03. Świat w którym rodzi się ikona, ks. dr Henryk Paprocki.
20.03. Kanoniczność i obecność łaski w ikonie, ks. Piotr Nikolski.
10.04. Sztuka Neosakralna, Krzysztof Sokołowski.
17.04. Śmierć w ikonografii prawosławnej, ks. dr Artur Aleksiejuk.
24.04. Liturgiczna wizja człowieka w języku muzyki, Łukasz Hajduczenia.
15.05. Filokalia – umiłowanie piękna, ks. prof. Józef Naumowicz.
22.05. Nieporozumienia wokół ikony w XX-XXI wieku, dr Irina Tatarowa.
29.05. Sztuka w doświadczeniu religijnym, Witali Michalczuk.
12.06. Dwie natury Chrystusa, dr Barbara Strzałkowska.
15.06. Ikona – sztuka i modlitwa. Elżbieta Jackowska-Kurek.

Wystawa ikon, wernisaż.

Wykłady odbywają się o godz. 18.30 w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. św. Brata Alberta i Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym w Warszawie

“Ikona – niebo na ziemi” – program wykładów 2016/2017

“Ikona – niebo na ziemi” – program wykładów 2016/2017

IKONA NIEBO NA ZIEMI 
 18. października, godz. 18.00
Biblijne znaczenie ciała, ks. Grzegorz Michalczyk
15. listopada, godz.19.00
Monaster w świecie. Hezychazm nie tylko dla mnichów, dr Łukasz Leonkiewicz
13. grudnia, godz. 19.00
Ikonografia ludowa jako wyraz refleksji religijnej, dr Łukasz Leonkiewicz
24. stycznia, godz 19.00
Święta Góra Athos na co dzień, dr Łukasz Leonkiewicz
21. lutego, godz.19.00
Ikona Sądu Ostatecznego, ks. dr Piotr Nikolski
21. marca, godz. 19.00
Współczesna ikonografia świątyń prawosławnych na Podlasiu, dr Łukasz Leonkiewicz
25. kwietnia, godz 19.00
Śmierć w ikonografii prawosławnej, ks. dr Artur Aleksiejuk
16. maja, godz. 19.00
Ikona i twórczość w rosyjskiej myśli XX wieku, dr Irina Tatarova
13. czerwca, godz 19.00
 Piękno Boga. ks. dr Henryk Paprocki
Cykle wykładowe wieloletnie:
O ŚWIĘTYM ANDRZEJU APOSTOLE
29. listopada, godz. 19.00
 Święty Andrzej – Apostoł Wschodu i Zachodu. ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
ŚLADAMI NAJPIĘKNIEJSZYCH IKON ŚWIATA
25. paźdzernika, godz.19.00
 Ikonografia syryjska, dr Jerzy Kazimierczak
22. listopada, godz 19.00
 Ikonografia koptyjska, dr Jerzy Kazimierczak
31. stycznia, godz. 19.00.
Ikonografia Grecji cz. I, ks. Roman Batorski
28. lutego, godz 19.00,
 Ikonografia Grecji cz II, ks. Roman Batorski
28. marca, godz. 19.00,
 Romańskie Madonny Południowej Europy (Francja, Hiszpania) ,
dr Jerzy Kazimierczak
23. maja, godz 19.00,
 Słowo i obraz, Łukasz Hajduczenia
30. maja godz. 19.00
 Piękno, które zbawia świat, Witali Michalczuk
MODLITWA I WARSZTAT – spotkania z ikonografami
17. stycznia, godz. 19.00,
 Na drabinie- uwagi o duchowości malarza ikon, Michał Płoski
14. lutego, godz.19.00
 Piękno ukryte między kartami czyli o średniowiecznym iluminatorstwie,
Barbara Bodziony
14. marca, godz.19.00
 Słowo Boże w ikonie, Iza Murza
16. czerwca, godz.19.00
 Modlitwa i warsztat, Elżbieta Jackowska- Kurek
16.06.2017 godz. 17.30
Wystawa ikon/ Agapa
Akademia Ikony jest skierowana do tych, którzy pragną czerpać z duchowości,
sztuki i tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu.
Tworzymy przestrzeń spotkania teoretyków i praktyków sztuki sakralnej.
Więcej informacji: sekretariat.ikony22@gmail.com.
Zapisać się można również przed każdym spotkaniem od godz. 18.00,
“Ikona dziś” – program wykładów 2015/2016

“Ikona dziś” – program wykładów 2015/2016

Zapraszamy na kolejną edycję wykładów w Akademii Ikony w Warszawie.

W tym roku spotkania odbywają się pod hasłem “IKONA DZIŚ

Program:

20. X. Kształtowanie teologii i artystycznego języka ikony, ks. dr Henryk Paprocki

17. XI. Ikona a sztuka abstrakcyjna, mgr Witali Michalczuk

8. XII. Rok liturgiczny w ikonie, dr Łukasz Leonkiewicz

19. I. Jerzy Nowosielski i ikona – droga inspiracji i stworzenie własnej formuły artystycznej, mgr Witali Michalczuk

16. II. Monastery prawosławne w Polsce – historia ikon,  dr Łukasz Leonkiewicz

15. III. Freski bizantyjskie w Polsce, mgr Ewa Siuzdak

19. IV. Teologia Światła, dr Łukasz Leonkiewicz

17. V. Ikona w myśli XX w,  dr Irina Tatarova

14. VI. Ikona dziś, ks. dr  Henryk Paprocki

Wykłady odbywają się w Kościele Środowisk Twórczych, Plac Teatralny 20
godz. 18.00. Zapisy przed pierwszym wykładem w kolejności zgłoszeń.

“Obraz i kult” – program wykładów 2014/2015

“Obraz i kult” – program wykładów 2014/2015

OBRAZ I KULT
  23.10. 2014. Inauguracja.
Obraz i kult, ks. dr Henryk Paprocki,
Muzyka i hymnografia jako element obrazu liturgicznego, mgr Witali Michalczuk
27. 11.2014.
Kult w świetle antropologii chrześcijańskiej, ks. dr Piotr Nikolski
Człowiek kultu. Modyfikacje antropologiczne w przestrzeni kultu, mgr Witali Michalczuk
18.12.2014
 Ikony nierukotwornyje, ks. dr Henryk Paprocki
Obraz Matki Bożej wyłaniający się z Ewangelii, ks Grzegorz Michalczyk
22.01.2015
Odrodzenie ikony w XX w., mgr Witali Michalczuk
Kult relikwii i świętość., ks. dr Piotr Nikolski
19.02.2015.
Pielgrzymowanie do Starców, ks. dr Piotr Nikolski
Rola przewodnictwa duchowego dla jednostki i społeczeństwa, dr Łukasz Leonkiewicz
19.03.2015.
Kult ikony w obrzędowości ludowej prawosławia, dr hab. Ewa Kocój
Sacrum i ikona. Ikony cudami słynące w tradycji prawosławia, dr hab. Ewa Kocój
16.04.2015
Ikony Pasyjne i Wielkanocne – Pascha Krestowoskresnaja, ks. dr Piotr Nikolski 
Ikona w przestrzeni sakralnej. Ikona i fresk, ks dr Henryk Paprocki
21.05  
Liturgia w kontekście Paschalnym, ks Grzegorz Michalczyk
Eksperymenty z przestrzenią sakralną w XX w., mgr Witali Michalczuk


11.06 Zakończenie.
 Ikony objawione, ks dr Henryk Paprocki,
Ikonowy performance”. Obrazowość liturgii i ikony. mgr Witali Michalczuk
WERNISAŻ WYSTAWY IKON. Agapa.
SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W MUZEUM IKON, UL. LELECHOWSKA 5, O GODZ 17.30
Na wykłady nasze zapraszamy nie tylko uczestników warsztatów pisania ikon,
zapraszamy na nie również osoby które chcą uczestniczyć wyłącznie w wykładach.
Zgłoszenia i pytania: sekretariat.ikony22@gmail.com.

Spotkania “Śladami najpiękniejszych ikon świata”

Spotkania “Śladami najpiękniejszych ikon świata”

Ikona nie tylko przedstawia, ale i uobecnia przedstawiane Osoby. Pomaga wyciszyć się i skupić na określonym wizerunku, zachęca do więzi z Chrystusem, Matką Najświętszą, świętymi. Odczytywanie ikony, podobnie jak odczytywanie tekstu biblijnego dokonuje się na kilku poziomach. Celem spotkań jest ukazanie i odczytanie piękna i znaczenia duchowego ikon. Z jednej strony chcemy ukazać piękno, które zachwyca wierzącego człowieka, a z drugiej – odkryć duchową głębię wpisaną w ikonę. Spotkania odbywają się w pierwszą lub drugą środę miesiąca w podziemiach Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej 10 o godz. 18.00.
w Centrum Duchowości Świeckich.
Tematy spotkań
 Śladami najpiękniejszych ikon świata:
15 maja 2015 – Ikonografia św. Jakuba, Jerzy Kazimierczak
17 kwietnia 2015 – Ikony Matki Bożej Śnieżnej, Jerzy Kazimierczak
20 marca 2015 – Ikonografia bizantyjska na Krecie, ks. Roman Batorski
27 lutego 2015 – Święta Góra Athos, o. Aleksander Jacyniak SJ i Jerzy Kazimierczak
23 stycznia 2015 – Ikonografia bizantyjska na Cyprze, ks. Roman Batorski
14 listopada 2014 – Ikonografia bizantyjska na Bałkanach, ks. Roman Batorski
17 października 2014 – Zapiski z pielgrzymki do Armenii, Jerzy Kazimierczak
26 września 2014 – Ikonografia bizantyjska w Grecji, ks. Roman Batorski
11 czerwca 2014 – Sztuka Konstantynopola, ks. Roman Batorski
14 maja 2014 – Chrześcijańskie kościoły w Syrii, Jerzy Kazimierczak
12 marca – Śladami ikon na Ukrainie c.d., o. Aleksander Jacyniak SJ
2 lutego 2014 – Śladami ikon na Ukrainie, o. Aleksander Jacyniak SJ
15 stycznia 2014 – Złoty pierścień Rosjji cd., Aleksander Jacyniak SJ
4 grudnia 2013 – Złoty pierścień Rosji, Aleksander Jacyniak SJ
6 listopada 2013 – Ikonografia bizantyjska we Włoszech (cd.), ks. Roman Batorski
23 października 2013 – Ikonografia bizantyjska we Włoszech, ks. Roman Batorski
Świat ikony:
22 maja 2013 – Ikona Matki Bożej Orantki, Aleksander Jacyniak SJ
6 lutego 2013 – Ikona Matki Bożej Włodzimierskiej, Aleksander Jacyniak SJ
3 października 2012 – Ikona przemienienia Pańskiego, Aleksander Jacyniak SJ
7 listopada 2012 – Ikona zstąpienia Jezusa do otchłani, Aleksander Jacyniak SJ
23 stycznia 2013 – Ikona Narodzenia Jezusa Chrystusa, Aleksander Jacyniak SJ

 

Spotkania są współorganizowane z o. Aleksandrem Jacyniakiem SJ, Centrum Duchowości Świeckich.

napisali o nas:
“Ikona – miejsce spotkania” – program wykładów 2013/2014

“Ikona – miejsce spotkania” – program wykładów 2013/2014

IKONA- MIEJSCE SPOTKANIA 

Wykłady są częścią programu Warsztatów Ikonograficznych.
Na wykłady zapraszamy również tych, którzy chcą uczestniczyć
wyłącznie w zajęciach teoretycznych Akademii.

Program wykładów:

24 października, godz. 17.00
 • Inauguracja, ks. dr Henryk Paprocki
 • Chrześcijański Wschód i Zachód, próba definicji, ks. dr Aleksander Jacyniak SJ
 • Rzeczywistość ikony. Ikona a sztuka starożytna, mgr Witali Michalczuk
21 listopada, godz. 17.30
 • Umiłowanie Tory w Judaizmie, ks. Grzegorz Michalczyk
 • Rzeczywistość ikony. Sztuka współczesna w świetle ikony, mgr Witali Michalczuk
19 grudnia, godz. 17.30
 • Pentarchia – wschodnie patriarchaty, ks. dr Henryk Paprocki
 • Święta Góra Atos, mgr Łukasz Leonkiewicz
23 stycznia, godz. 17.30
 • godz. 17.30 Ikona Matki Bożej Śnieżnej w Etiopii, dr Jerzy Kazimierczak
 • Tradycja hezychastyczna w Bizancjum i jej wspołczesna interpretacja, ks. dr Piotr Nikolski
27 lutego, godz. 17.30
 • Ikona- obecność i spotkanie, ks. dr Henryk Paprocki
 • Teologia Imienia Bożego, ks. dr Piotr Nikolski
27 marca, godz 17.30
 • Poczęcie w ikonografii i teologii prawosławnej, ks. dr Artur Aleksiejuk.
 • Założenia i podstawy prawosławnej tradycji ascetycznej, ks. dr Piotr Nikolski
24 kwietnia, godz. 17.30
 • Ikona w obrzędowości ludowej, dr Ewa Kocój
 • Świadomość ikonograficzna w dziejach Kościoła Wschodniego, ks. dr Piotr Nikolski
22 maja, godz. 17.30
 • Monastycyzm- pierwsze monastery, reguły, pisarze ascetyczni ks. dr Henryk Paprocki
 • Ikony w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, dr Aleksandra Sulikowska- Gąska
12 czerwca, godz 17.00
 • Zakończenie, ks. dr Henryk Paprocki
 • Teologia Światła, ks. dr Henryk Paprocki
 • Dogmat i moralność, ks. dr Artur Aleksiejuk

 

“Świat Ikony” – program wykładów 2012/2013

“Świat Ikony” – program wykładów 2012/2013

Ks. dr Henryk Paprocki –Teologia ikony, 
Ks. dr Piotr Nikolski – Sztuka ikony
 

 

18.X.
-Źródła ikony
-Kształtowanie teologii  i artystycznego języka ikony. Sztuka wczesnochrześcijańska a ikona.
22.XI
-Przedstawienia w Starym Testamencie i świecie grecko-rzymskim.
-Ikona Trójcy Świętej w świetle prawosławnej teologii trynitarnej. Kształtowanie typu ikonograficznego na przestrzeni wieków od katakumb do Rublowa.
13.XII. godz 17.30
-Ikony Matki Bożej a prawosławna pobożność maryjna.
-Ikona Zbawiciela w świetle dogmatu chalcedońskiego i praktyki modlitwy Jezusowej
31.I.
Historia dogmatu kultu ikony.
-Interpretacja dogmatu kultu ikony
21.II.
-Ikona i jej antynomie
-Rok liturgiczny w ikonie cz. 1
14.III.
-Ikona i sztuka
-Rok liturgiczny w ikonie cz. 2
25.IV.
-Teologia piękna – Boski Archetyp
-Ikona Sądu Ostatecznego w świetle eschatologii Kościoła Wschodniego. 
23.V.
-Granice dogmatyczne ikony
-Człowiek przebóstwiony – ikony świętych.
20.VI. 17.00 
-Kult ikony, ikona a liturgia
-Ikonostas i układ świątyni prawosławnej, ikona w liturgii.