Browsed by
Category: Wyklady

Piękno zanurzone w Tajemnicy. Widzieć Niewidzialnego – wykłady 2022/2023

Piękno zanurzone w Tajemnicy. Widzieć Niewidzialnego – wykłady 2022/2023

IKONA – PIĘKNO ZANURZONE W TAJEMNICY. WIDZIEĆ NIEWIDZIALNEGO.
Wykłady 2022/2023

Z radością otwieramy nowy cykl spotkań seminaryjnych – konferencji o chrześcijańskiej duchowości, teologii i sztuce sakralnej. W ramach trzyletniego cyklu będziemy w tym roku rozważać temat: WIDZIEĆ NIEWIDZIALNEGO.
Więcej informacji i zgłoszenia przyjmujemy na adres: sekretariat.ikony22@gmail.com

11.10.
Zobaczyć Niewidzialnego. Biblijne znaki obecności Ducha Świętego, s. dr Judyta Pudełko

15.11.
„Wpatrujemy się w to, co niewidzialne” (2 Kor 4,18). Duchowość św. Pawła, ks. Roman Batorski,
Odwieczny Dniami na ikonach Sądu Ostatecznego, ks. Marek Wojnarowski

13.12.
Scena Zwiastowania w interpretacji Ojców Kościoła i w ikonografii, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz,
Wystawa ikon – oprowadzanie, kiermasz świąteczny

17.01.
Zobaczyć Niewidzialnego – powrót do Raju?, ks. dr Henryk Paprocki,
Ikona i jej kult w ujęciu Jana Damasceńskiego, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

14.02.
Ikona i tajemnica wolności, ks. dr Artur Aleksiejuk
Nowe oblicza. Ikonografia świętych XX wieku, Witali Michalczuk

14.03.
„Zobaczyliśmy Pana” (J 20, 25). Duchowość Ewangelii według św. Jana, ks. Roman Batorski
Nowe ciało. Szaty w doświadczeniu sztuki wschodnio-chrześcijańskiej, Witali Michalczuk

18.04.
O ikonach ze Szkoły Rybotyckiej rozpowszechnionych na terenie Galicji w XVIII w., ks. Marek Wojnarowski,
Wierzenia i zwyczaje związane z kultem ikon w religijności przeżywanym w Karpatach, dr hab. Ewa Kocój, prof. UJ

16.05.
Oblicze, które jest światłem, czyli o niedocenionym pięknie Boga, dr Justyna Sprutta,
Niepoznawalność Boga w ikonografii, ks. dr Piotr Nikolski

13.06.
Zobaczyć Zmartwychwstałego, ks. Grzegorz Michalczyk

17.06.
Przemienienie Pańskie, Elżbieta Jackowska-Kurek
Wernisaż wystawy ikon

Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony.

Zajęcia odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca w godz. 18.00 – 20.30 w Kościele Środowisk Twórczych św. św. Brata Alberta i Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym w Warszawie. Koszt roczny 300 zł., zgłosić się można pisząc do końca października na adres: sekretariat.ikony22@gmail.com

“Światłość Prawdziwa” – wykłady 2021/2022

“Światłość Prawdziwa” – wykłady 2021/2022

IKONA – PIĘKNO ZANURZONE W TAJEMNICY. ŚWIATŁOŚĆ PRAWDZIWA
PROGRAM WYKŁADÓW 2021/2022

Zapraszamy na kolejny rok wykładów w Akademii Ikony.
Tegoroczny program prezentujemy poniżej:

12.10.
„Było światło prawdziwe…” (J 1,9), ks. Grzegorz Michalczyk

16.11.
Światło w listach św. Pawła, ks. Marek Wojnarowski,
Wskrzeszenie Łazarza – życie nie ma końca, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

14.12.
Symeona Nowego-Teologa nauka o boskiej światłości, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz,
Przedświąteczna wystawa ikon, kiermasz świąteczny

18.01.
O miłosierdziu Bożym, ks. dr Henryk Paprocki,
Nowa Jerozolima w ujęciu biblijnym, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

15.02.
O złocie w malarstwie ikonowym, dr Justyna Sprutta,
Światłość, która nie rani, czyli o symbolice światła i jego kategoriach w tradycji wschodniej, dr Justyna Sprutta

15.03.
„Źródło Jego Światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu” (Ap 21,11) – o mozaikach bizantyjskich pełnych blasku, ks. Marek Wojnarowski,
„Spokój, który przewyższa wszelkie rozumienie” (Rudolf Otto), Krzysztof Sokolovski

19.04.
Światło w pismach Janowych, ks. Roman Batorski,
Hezychastyczna światłość i modlitwa Jezusowa, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

17.05.
Ból i cierpienie w ikonie, ks. dr Artur Aleksiejuk,
Ogień na ikonach starowierców, dr Dorota Walczak

14.06.
Jerozolima w wybranych tekstach wspomnień z Ziemi Świętej XIX-wiecznych polskich pielgrzymów, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

17.06.
Widzieć światłość, Elżbieta Jackowska-Kurek
Wernisaż wystawy ikon

Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony.

Zajęcia odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca w godz. 18.00 – 20.30 w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. św. Brata Alberta i Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym w Warszawie.

“O Bożej Obecności” – wykłady 2020/2021

“O Bożej Obecności” – wykłady 2020/2021

PROGRAM WYKŁADÓW 2020/2021

Zapraszamy na kolejny rok wykładów w Akademii Ikony.
Tegoroczny program prezentujemy poniżej:

13.10.
Szechina…, ks. Grzegorz Michalczyk

27.10.
Ikona a mistyka, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz,
Ikona Trójcy Przenajświętszej, ks. prof dr hab. Józef Naumowicz

17.11.
Symbole Bożej obecności w ikonach Sądu Ostatecznego, ks. Marek Wojnarowski,
Modlitwa Jezusowa, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

08.12.
Ikona Bożego Narodzenia – spotkanie z Bogiem, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz,
Przedstawienia Matki Bożej, ks. Roman Batorski

19.01.
Na obraz i podobieństwo (istota sztuki ikony), ks. dr Henryk Paprocki,
“Widzieć Boga, jakim jest” – współczesne świadectwa życia duchowego, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

16.02.
Korzenie biblijnej tradycji żydowskiej ikony Misterium Przemienia Pańskiego w kontekście szalosz regali, ks. prof. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki,
Święci o doświadczaniu Boga w życiu codziennym, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz,

16.03.
Św. Józef – człowiek wielkiego ducha, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz,
Sztuka epoki Ducha Świętego – ponadhistoryczne doświadczenie liturgii prawosławnej, Łukasz Hajduczenia

13.04.
Przedstawienia Ukrzyżowania, ks. Roman Batorski,
Angelologia Pseudo-Dionizego Areopagity,  ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

18.05. Miejsce ikony w kulturze, dr Irina Tatarova,
Sztuka jako tradycja – kwestia sztuki w mistycznym życiu kościoła, Witali Michalczuk

15.06.
Kim jest Duch Święty? – perspektywa nowotestamentalna, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

18.06.
Ikona – korzenie i owoce wiary, Elżbieta Jackowska-Kurek,
Wernisaż wystawy ikon

Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony.

Zajęcia odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca w godz. 18.00 – 20.30 w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. św. Brata Alberta i Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym w Warszawie.

Podsumowanie roku 2019 i 2020 – wystawy

Podsumowanie roku 2019 i 2020 – wystawy

W roku 2019 i 2020 odbyło się wyjątkowo dużo wystaw naszych ikon. Poniżej krótkie podsumowanie tych wydarzeń.

14 czerwca – 21 lipca 2019 miała miejsce duża wystawa ikon Elżbiety Jackowskiej-Kurek i jej uczniów w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie. Ikon było 44, zaś gościnnie wystawiona była jedna ikona Roberta Rumina, przedstawiająca św. Ritę. Temat ramowy “IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” miał podtytuł “ŚWIĘTYCH OBCOWANIE”. Ikony Jezusa Chrystusa, Matki Bożej, Trójcy Świętej i ikony świąteczne były wystawione z przodu, w lewej nawie kościoła, tak by podczas mszy św. można było na nie patrzeć. Zaraz przy wejściu znajdowały się ikony świętych zwrócone, tak jak osoby modlące się w kościele, w stronę ołtarza. Na stoliku ikonografa eksponowaliśmy prace – ćwiczenia, paletę z pigmentami i skoroszyt z metryczkami ikon. Można było też się wpisać do Księgi Pamiątkowej. Wystawie towarzyszyły oprowadzania kuratorskie Elżbiety Jackowskiej-Kurek i dyżury jej uczniów. Na zdjęciu poniżej pani Elżbieta w gronie autorów ikon. W czasie  wystaw w kościele środowisk twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie przed naszymi ikonami można modlić się w godzinach otwarcia kościoła a w niedzielne wieczory odbywają się koncerty.Prowadząca warsztaty pisania ikon Elżbieta Jackowska-Kurek (w środku) i jej uczniowie

Akademia Ikony - wakacyjna wystawa ikonAkademia Ikony - niedzielny koncert na tle wystawy ikon


1 sierpnia – 31 sierpnia odbyła się wystawa ikon Elżbiety Jackowskiej-Kurek w autorskiej galerii artysty Jacka Szmidta “PRAGA del ARTE” na ul. Brzeskiej 20. Wystawa odbyła się na zaproszenie artysty. Na zdjęciu widoczne są również obrazy Jacka Szmidta i zdjęcia prac oraz rzeźby Mariana Korczyka.  Na  wernisażu Elżbieta Jackowska-Kurek opowiadała o ikonach.Akademia Ikony - wystawa ikon


3 sierpnia – 10 sierpnia w Świętej Lipce miały miejsce warsztaty pisania ikon. Towarzyszyła im wystawa “IKONA – PIĘKNO ZANURZONE W TAJEMNICY”. Dnia 4 sierpnia na mszy św. o godz. 11.00 przeszliśmy z ikonami z wystawy w procesji eucharystycznej. Na zakończenie warsztatów wystawiliśmy w kościele do modlitwy i poświęcenia ikony napisane podczas pleneru w Świętej Lipce.

Kościół w św. Lipce - wystawa ikon

Kościół w św. Lipce - wystawa ikon


W dniach 24, 25 i 26 sierpnia, na zaproszenie proboszcza parafii błogosławionego Władysława z Gielniowa, ks. prałata Jacka Kozuba, wystawiliśmy ikony w kościele ul. Przy Bażantarni 3. Podczas wystawy można było porozmawiać z kuratorem wystawy  Elżbietą Jackowską=Kurek

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy BażantarniAkademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy BażantarniAkademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy BażantarniAkademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy Bażantarni


1 września – 20 września wystawiliśmy ikony w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie. Wystawa nosiła tytuł: “IKONA – OKNO KU WIECZNOŚCI”. Wśród ikon Elżbiety Jackowskiej-Kurek i jej uczniów gościnnie wystawiliśmy ikonę Pantokratora Ireny Obuchowej. Wystawa ta zapoczątkowała cykl naszych comiesięcznych wystaw w kościele w którym modlimy się, pracujemy, uczymy się , doskonalimy warsztat i wzrastamy w Duchu. Wykłady, które towarzyszą naszym warsztatom od października do czerwca mają temat przewodni “IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” i w cyklu od października do czerwca  rozważamy “O DUCHU ŚWIĘTYM”.Akademia Ikony w Warszawie - wystawa IKONA OKNO KU WIECZNOŚCI 2019


Dnia 21 września odbyła się “NOC ŚWIĄTYŃ“. Z tej okazji w kościele Środowisk Twórczych zorganizowaliśmy wystawę ikon. Elżbieta Jackowska-Kurek oprowadzała po wystawie i wygłosiła wykład o kondycji współczesnej ikonografii.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w Noc Świątyń 2019Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w Noc Świątyń 2019


5 października – 26 października wystawa “IKONA OKNO DUSZY”. Dnia 9 października, w czasie trwania wystawy,  miała miejsce inauguracja wykładów Akademii Ikony.  W tym roku rozważamy o Duchu Świętym. Wykład inaugurujący pt. “DUCH PARAKLET” wygłosił Duszpasterz Środowisk Twórczych ks. rektor Grzegorz Michalczyk, nasz opiekun.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon pod tytułem IKONA - OKNO DUSZY 2019

1 listopada – 30 listopada odbyła się wystawa “IKONA – DRABINA DO NIEBA”. W listopadzie na wystawie zaakcentowaliśmy świętych obcowanie.  Wykłady przed tymi ikonami to “WĘDRÓWKA DUSZY PO ZAŚWIATACH” ks, Marka Wojnarowskiego i “DUCH ŚWIĘTY W APOKALIPSIE ŚW. JANA” k. Romana Batorskiego. Ikona “DRABINA DO NIEBA” pisana ręką Michała Płoskiego dała tytuł całej wystawie.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa IKONA - DROGA DO NIEBA 2019


1 grudnia – 15 grudnia wystawa “IKONA – NADZIEJA I OCZEKIWANIE”. W adwencie pracowaliśmy na warsztatach otwartych i powstałe ikony można było nabyć na kiermaszu charytatywnym. Na wykładach ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz przedstawił temat ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z MYRY a ks. diakon Łukasz Leonkiewicz mówił O DUCHU ŚWIĘTYM W TEOLOGII KAPADOCKIEJ i KONCEPCJI  ENERGII ŚW. GRZEGORZA PALAMASA.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa IKONA - NADZIEJA I OCZEKIWANIE 2019


15 grudnia – 5 stycznia – wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. KEN 102. Wystawa odbyła się na zaproszenie proboszcza Dariusza Gasa, króremu bardzo dziękujemy!

Akademia Ikony - wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia PańskiegoAkademia Ikony - wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia PańskiegoAkademia Ikony - wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego


21 grudnia – 6 stycznia ikona Bożego Narodzenia.Akademia Ikony - ikona Bożego Narodzenia

W roku 2020 kontynuowaliśmy cykl comiesięcznych wystaw w Kościele Środowisk Twórczych pw.  św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie jak też wystawiliśmy nasze ikony w Sanktuarium Matki Bożej Jedności Chrześcijan i w Muzeum Regionalnym w Świętej  Lipce. Ten rok, naznaczony  przez pandemię wyjątkowością życia człowieka w izolacji i dystansie do siebie i drugiego wyznaczył rytm spotkań granicznych, które dawały szansę jeszcze bardziej otworzyć się na Boga. Nazwa “ŚWIATŁOŚĆ W CISZY” odnosi się właśnie do tej wyjątkowości. Migawki z  wystaw roku 2020 można zobaczyć na filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=-JIyBRqGZok

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów, autorom i autorkom ikon oraz zwiedzającym nasze wystawy za spotkania przed ikonami!

IKONA – KORZENIE i OWOCE WIARY

IKONA – KORZENIE i OWOCE WIARY

O DUCHU ŚWIĘTYM

Program spotkań 2019/2020

8.10
Duch Paraklet, ks. Grzegorz Michalczyk

19.11.
Wędrówka duszy po zaświatach, ks. Marek Wojnarowski,
Duch Święty w Apokalipsie św. Jana, ks. Roman Batorski

10.12.
Św. Mikołaj z Myry – rozwój kultu i ikonografii, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz,
Nauka o Duchu Świętym w teologii kapadockiej a koncepcja energii św. Grzegorza Palamasa, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

14.01.
Doświadczenie liturgii w tradycji Janowej – Duch Święty i sztuka w Eucharystii, Witali Michalczuk,
Tradycja prawosławnego śpiewu liturgicznego w Rzeczypospolitej,  Łukasz Hajduczenia

21.01.
Na skrzyżowaniu czasu i wieczności, ks. dr Henryk Paprocki

18.02.
Duch Święty w Starym Testamencie? prof. dr hab. Barbara Strzałkowska,
Wiara – Doświadczenie – Tradycja: Działanie Ducha Świętego, ks. dr Piotr Nikolski

17.03.
Św. Józef – człowiek wielkiego ducha, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz,
Sztuka epoki Ducha Świętego – ponadhistoryczne doświadczenie liturgii prawosławnej, Łukasz Hajduczenia

28.04.
Dosłowne i symboliczne oblicza Ducha Świętego w malarstwie ikonowym, dr Justyna Sprutta,
Pneumatologia Ojców Kościoła i problem Filioque, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

19.05.
Jerzy Nowosielski w gronie myślicieli o ikonie XX wieku, dr Irina Tatarova,
Sztuka jako Tradycja – kwestia sztuki w mistycznym życiu Kościoła, Witali Michalczuk

16.06.
Kim jest Duch Święty? – perspektywa nowotestamentalna, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

19.06.
Ikona – korzenie i owoce wiary, Elżbieta Jackowska-Kurek,
Wernisaż wystawy ikon

Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony. 

 Spotkania odbywają się w Kościele Środowisk Twórczych  św.  Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie, moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program spotkań 2018/2019

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program spotkań 2018/2019

O ŚWIĘTOŚCI

09.10. “Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 2,19), ks. Grzegorz Michalczyk
16.10. Droga do świętości. Przypadki z życia świętych, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
23.10. Święte miejsca na Bałkanach, ks. Roman Batorski
30.10. “Świętych obcowanie”- freski w kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie,  Ewa Siuzdak
13.11. Fenomenologia świętości w prawosławiu, Witali Michalczuk
20.11. Sztuka bizantyjska w Palermo, ks. Marek Wojnarowski
27.11. Święty Jan Damasceński obrońca obrazów, ks. prof Józef Naumowicz
11.12. Ikonografia Bożego Narodzenia i Teofanii, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
08.01. Czarni święci, dr Jerzy Kazimierczak
15.01. Nowe ciało. Szaty w doświadczeniu sztuki wschodnio chrześcijańskiej, Witali Michalczuk
22.01. Eucharystia w życiu chrześcijan, ks. dr Henryk Paprocki
29.01. Święty Jakub i pielgrzymowanie, dr Jerzy Kazimierczak
12.02. Sposób przedstawiania Chrystusa, Bogurodzicy i świętych w Bizancjum – analiza historyczna, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
19.02. Prawosławny barok – fenomen stylu i duchowości, Witali Michalczuk
26.02. Możliwości myśli teologicznej w badaniu form sztuki liturgii wschodniego chrześcijaństwa, Łukasz Hajduczenia
12.03. Ikonografia bizantyjska na Cyprze,  ks. Roman Batorski
19.03. „Okrucieństwo”  świętych przedstawiane na ikonie, dr Justyna Spruth
26.03. Cudowne ikony w Bizancjum,  ks. prof. Józef Naumowicz
09.04Nowe oblicza. Ikonografia świętych XX wieku, dr Irina Tatarova
23.04. Ikonografia św. Jerzego, dr Jerzy Kazimierczak
30.04. Aniołowie i święci. Hierarchia niebiańska i kościelna Pseudo-Dionizego Areopagity, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
14.05. Rola szaleńców Bożych w dziejach Kościoła, ks. dr Piotr Nikolski
21.05. Święci książęta i cesarze – ikonograficzne typy prawowiernych władców, ks. dr Artur Aleksiejuk
28.05. Pojęcie sakralności w odniesieniu do muzyki liturgicznej i pozaliturgicznej, Łukasz Hajduczenia
11.06. Świętość w rozumieniu biblijnym, dr Barbara Strzałkowska
14.06. Ikona – przejmująca delikatność, Elżbieta Jackowska-Kurek. Wernisaż wystawy ikon

Spotkania w Kościele Środowisk Twórczych św. św.  Andrzeja Apostoła i Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie, moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program 2017/2018

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program 2017/2018

IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY

O ŚWIĘTOŚCI

10.10. Ikonografia św. Andrzeja Apostoła, Elżbieta Jackowska-Kurek.
17.10. Ikona Sądu Ostatecznego, ks. Marek Wojnarowski.
24.10. Ikonografia Przemienienia Pańskiego – tajemnica światła, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz.
14.11. Sztuka wczesnochrześcijańska cz. I, ks Roman Batorski.
21.11. Etiopia – fenomen afrykański, dr Jerzy Kazimierczak
28.11. “Objawię moją chwałę wśród narodów” (Ez 39.21), ks. Grzegorz Michalczyk.
12.12. Ewangelia w dźwiękach – doświadczenie religijne a muzyka, Łukasz Hajduczenia.
19.12. Nieustanne Bogu dziękczynienie, Elżbieta Jackowska-Kurek i Maria Osuchowska-Marcelleti.
16.01. Ikona i Imię, spotkanie z Pierwowzorem w modlitwie, ks. dr Piotr Nikolski.
23.01. Doświadczenie sztuki a formuła człowieka, Witali Michalczuk.
30.01. Sztuka wczesnochrześcijańska cz. II, ks. Roman Batorski.
13.02. Wielkie ikony “narodowe” , dr hab. Ewa Kocój.
20.02. Ikony wielkopostne i wielkanocne, Elżbieta Jackowska-Kurek.
27.02. Trójca Święta w teologii i ikonografii, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz.
13.03. Świat w którym rodzi się ikona, ks. dr Henryk Paprocki.
20.03. Kanoniczność i obecność łaski w ikonie, ks. Piotr Nikolski.
10.04. Sztuka Neosakralna, Krzysztof Sokołowski.
17.04. Śmierć w ikonografii prawosławnej, ks. dr Artur Aleksiejuk.
24.04. Liturgiczna wizja człowieka w języku muzyki, Łukasz Hajduczenia.
15.05. Filokalia – umiłowanie piękna, ks. prof. Józef Naumowicz.
22.05. Nieporozumienia wokół ikony w XX-XXI wieku, dr Irina Tatarowa.
29.05. Sztuka w doświadczeniu religijnym, Witali Michalczuk.
12.06. Dwie natury Chrystusa, dr Barbara Strzałkowska.
15.06. Ikona – sztuka i modlitwa. Elżbieta Jackowska-Kurek.

Wystawa ikon, wernisaż.

Spotkania seminaryjne odbywają się w Kościele Środowisk Twórczych św. św. Andrzeja Apostoła i Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie, moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek

“Ikona – niebo na ziemi” – program 2016/2017

“Ikona – niebo na ziemi” – program 2016/2017

IKONA NIEBO NA ZIEMI 
 18. października, godz. 18.00
Biblijne znaczenie ciała, ks. Grzegorz Michalczyk
15. listopada, godz.19.00
Monaster w świecie. Hezychazm nie tylko dla mnichów, dr Łukasz Leonkiewicz
13. grudnia, godz. 19.00
Ikonografia ludowa jako wyraz refleksji religijnej, dr Łukasz Leonkiewicz
24. stycznia, godz 19.00
Święta Góra Athos na co dzień, dr Łukasz Leonkiewicz
21. lutego, godz.19.00
Ikona Sądu Ostatecznego, ks. dr Piotr Nikolski
21. marca, godz. 19.00
Współczesna ikonografia świątyń prawosławnych na Podlasiu, dr Łukasz Leonkiewicz
25. kwietnia, godz 19.00
Śmierć w ikonografii prawosławnej, ks. dr Artur Aleksiejuk
16. maja, godz. 19.00
Ikona i twórczość w rosyjskiej myśli XX wieku, dr Irina Tatarova
13. czerwca, godz 19.00
 Piękno Boga. ks. dr Henryk Paprocki
Cykle wykładowe wieloletnie:
O ŚWIĘTYM ANDRZEJU APOSTOLE
29. listopada, godz. 19.00
 Święty Andrzej – Apostoł Wschodu i Zachodu. ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
ŚLADAMI NAJPIĘKNIEJSZYCH IKON ŚWIATA
25. paźdzernika, godz.19.00
 Ikonografia syryjska, dr Jerzy Kazimierczak
22. listopada, godz 19.00
 Ikonografia koptyjska, dr Jerzy Kazimierczak
31. stycznia, godz. 19.00.
Ikonografia Grecji cz. I, ks. Roman Batorski
28. lutego, godz 19.00,
 Ikonografia Grecji cz II, ks. Roman Batorski
28. marca, godz. 19.00,
 Romańskie Madonny Południowej Europy (Francja, Hiszpania) ,
dr Jerzy Kazimierczak
23. maja, godz 19.00,
 Słowo i obraz, Łukasz Hajduczenia
30. maja godz. 19.00
 Piękno, które zbawia świat, Witali Michalczuk
MODLITWA I WARSZTAT – spotkania z ikonografami
17. stycznia, godz. 19.00,
 Na drabinie- uwagi o duchowości malarza ikon, Michał Płoski
14. lutego, godz.19.00
 Piękno ukryte między kartami czyli o średniowiecznym iluminatorstwie,
Barbara Bodziony
14. marca, godz.19.00
 Słowo Boże w ikonie, Iza Murza
16. czerwca, godz.19.00
 Modlitwa i warsztat, Elżbieta Jackowska- Kurek
16.06.2017 godz. 17.30
Wystawa ikon/ Agapa
Spotkania moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek
Akademia Ikony jest skierowana do tych, którzy pragną czerpać z duchowości,
sztuki i tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu.
Tworzymy przestrzeń spotkania teoretyków i praktyków sztuki sakralnej.
Więcej informacji: sekretariat.ikony22@gmail.com.
Zapisać się można również przed każdym spotkaniem od godz. 18.00,
“Ikona dziś” – program wykładów 2015/2016

“Ikona dziś” – program wykładów 2015/2016

20. X. Kształtowanie teologii i artystycznego języka ikony, ks. dr Henryk Paprocki

17. XI. Ikona a sztuka abstrakcyjna, mgr Witali Michalczuk

8. XII. Rok liturgiczny w ikonie, dr Łukasz Leonkiewicz

19. I. Jerzy Nowosielski i ikona – droga inspiracji i stworzenie własnej formuły artystycznej, mgr Witali Michalczuk

16. II. Monastery prawosławne w Polsce – historia ikon,  dr Łukasz Leonkiewicz

15. III. Freski bizantyjskie w Polsce, mgr Ewa Siuzdak

19. IV. Teologia Światła, dr Łukasz Leonkiewicz

17. V. Ikona w myśli XX w,  dr Irina Tatarova

14. VI. Ikona dziś, ks. dr  Henryk Paprocki

Spotkania seminaryjne odbywają się w Kościele Środowisk Twórczych św. św. Andrzeja Apostoła i Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym  w Warszawie, moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek

“Obraz i kult” – program 2014/2015

“Obraz i kult” – program 2014/2015

OBRAZ I KULT
  23.10. 2014. Inauguracja.
Obraz i kult, ks. dr Henryk Paprocki,
Muzyka i hymnografia jako element obrazu liturgicznego, mgr Witali Michalczuk
27. 11.2014.
Kult w świetle antropologii chrześcijańskiej, ks. dr Piotr Nikolski
Człowiek kultu. Modyfikacje antropologiczne w przestrzeni kultu, mgr Witali Michalczuk
18.12.2014
 Ikony nierukotwornyje, ks. dr Henryk Paprocki
Obraz Matki Bożej wyłaniający się z Ewangelii, ks Grzegorz Michalczyk
22.01.2015
Odrodzenie ikony w XX w., mgr Witali Michalczuk
Kult relikwii i świętość., ks. dr Piotr Nikolski
19.02.2015.
Pielgrzymowanie do Starców, ks. dr Piotr Nikolski
Rola przewodnictwa duchowego dla jednostki i społeczeństwa, dr Łukasz Leonkiewicz
19.03.2015.
Kult ikony w obrzędowości ludowej prawosławia, dr hab. Ewa Kocój
Sacrum i ikona. Ikony cudami słynące w tradycji prawosławia, dr hab. Ewa Kocój
16.04.2015
Ikony Pasyjne i Wielkanocne – Pascha Krestowoskresnaja, ks. dr Piotr Nikolski 
Ikona w przestrzeni sakralnej. Ikona i fresk, ks dr Henryk Paprocki
21.05  
Liturgia w kontekście Paschalnym, ks Grzegorz Michalczyk
Eksperymenty z przestrzenią sakralną w XX w., mgr Witali Michalczuk


11.06 Zakończenie.
 Ikony objawione, ks dr Henryk Paprocki,
Ikonowy performance”. Obrazowość liturgii i ikony. mgr Witali Michalczuk
WERNISAŻ WYSTAWY IKON. 
Spotkania moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek
Na spotkania zapraszamy nie tylko uczestników warsztatów pisania ikon,
zapraszamy na nie również osoby, które chcą uczestniczyć wyłącznie w części teoterychnej Akademii Ikony.
Zgłoszenia i pytania: sekretariat.ikony22@gmail.com.