IKONA – KORZENIE i OWOCE WIARY

IKONA – KORZENIE i OWOCE WIARY

O DUCHU ŚWIĘTYM

Program spotkań 2019/2020

8.10
Duch Paraklet, ks. Grzegorz Michalczyk

19.11.
Wędrówka duszy po zaświatach, ks. Marek Wojnarowski,
Duch Święty w Apokalipsie św. Jana, ks. Roman Batorski

10.12.
Św. Mikołaj z Myry – rozwój kultu i ikonografii, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz,
Nauka o Duchu Świętym w teologii kapadockiej a koncepcja energii św. Grzegorza Palamasa, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

14.01.
Doświadczenie liturgii w tradycji Janowej – Duch Święty i sztuka w Eucharystii, Witali Michalczuk,
Tradycja prawosławnego śpiewu liturgicznego w Rzeczypospolitej,  Łukasz Hajduczenia

21.01.
Na skrzyżowaniu czasu i wieczności, ks. dr Henryk Paprocki

18.02.
Duch Święty w Starym Testamencie? prof. dr hab. Barbara Strzałkowska,
Wiara – Doświadczenie – Tradycja: Działanie Ducha Świętego, ks. dr Piotr Nikolski

17.03.
Św. Józef – człowiek wielkiego ducha, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz,
Sztuka epoki Ducha Świętego – ponadhistoryczne doświadczenie liturgii prawosławnej, Łukasz Hajduczenia

28.04.
Dosłowne i symboliczne oblicza Ducha Świętego w malarstwie ikonowym, dr Justyna Sprutta,
Pneumatologia Ojców Kościoła i problem Filioque, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

19.05.
Jerzy Nowosielski w gronie myślicieli o ikonie XX wieku, dr Irina Tatarova,
Sztuka jako Tradycja – kwestia sztuki w mistycznym życiu Kościoła, Witali Michalczuk

16.06.
Kim jest Duch Święty? – perspektywa nowotestamentalna, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

19.06.
Ikona – korzenie i owoce wiary, Elżbieta Jackowska-Kurek,
Wernisaż wystawy ikon

Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony. 

 Spotkania odbywają się w Kościele Środowisk Twórczych  św.  Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie, moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek

Comments are closed.