Wykłady 2019/2020

Wykłady 2019/2020

PROGRAM WYKŁADÓW 2019/2020

Zapraszamy na kolejny rok wykładów w Akademii Ikony.
Tegoroczny program prezentujemy poniżej:

08.10.  Duch Paraklet, ks. Grzegorz Michalczyk
19.11. Wędrówka duszy po zaświatach, ks. Marek Wojnarowski
  Duch Święty w Apokalipsie św. Jana, ks. Roman Batorski
10.12. Św. Mikołaj z Myry – rozwój kultu i ikonografii, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
  Nauka o Duchu Świętym w teologii kapadockiej a koncepcja energii św. Grzegorza Palamasa, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
14.01. Doświadczenie liturgii w tradycji Janowej – Duch Święty i sztuka w Eucharystii, Witali Michalczuk
  Tradycja prawosławnego śpiewu liturgicznego w Rzeczypospolitej,  Łukasz Hajduczenia
21.01. Na skrzyżowaniu czasu i wieczności, ks. dr Henryk Paprocki
18.02. Duch Święty w Starym Testamencie? prof. dr hab. Barbara Strzałkowska
  Wiara – Doświadczenie – Tradycja: Działanie Ducha Świętego, ks. dr Piotr Nikolski
17.03. Św. Józef – człowiek wielkiego ducha, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
  Sztuka epoki Ducha Świętego – ponadhistoryczne doświadczenie liturgii prawosławnej, Łukasz Hajduczenia
28.04. Dosłowne i symboliczne oblicza Ducha Świętego w malarstwie ikonowym, dr Justyna Sprutta 
  Pneumatologia Ojców Kościoła i problem Filioque, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
19.05. Jerzy Nowosielski w gronie myślicieli o ikonie XX wieku, dr Irina Tatarova
  Sztuka jako Tradycja – kwestia sztuki w mistycznym życiu Kościoła, Witali Michalczuk
16.06. Kim jest Duch Święty? – perspektywa nowotestamentalna, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska
19.06. Ikona – korzenie i owoce wiary, Elżbieta Jackowska-Kurek
  Wernisaż wystawy ikon

Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony. 

Zajęcia odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca w godz. 18.00 – 20.30 w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. św. Brata Alberta i Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym w Warszawie.

Comments are closed.