Browsed by
Category: Wyklady

Spotkania “Śladami najpiękniejszych ikon świata”

Spotkania “Śladami najpiękniejszych ikon świata”

Ikona nie tylko przedstawia, ale i uobecnia przedstawiane Osoby. Pomaga wyciszyć się i skupić na określonym wizerunku, zachęca do więzi z Chrystusem, Matką Najświętszą, świętymi. Odczytywanie ikony, podobnie jak odczytywanie tekstu biblijnego dokonuje się na kilku poziomach. Celem spotkań jest ukazanie i odczytanie piękna i znaczenia duchowego ikon. Z jednej strony chcemy ukazać piękno, które zachwyca wierzącego człowieka, a z drugiej – odkryć duchową głębię wpisaną w ikonę. Spotkania odbywają się w pierwszą lub drugą środę miesiąca w podziemiach Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej 10 o godz. 18.00. w Centrum Duchowości Świeckich.
Tematy spotkań
 Śladami najpiękniejszych ikon świata:
15 maja 2015 – Ikonografia św. Jakuba, Jerzy Kazimierczak
17 kwietnia 2015 – Ikony Matki Bożej Śnieżnej, Jerzy Kazimierczak
20 marca 2015 – Ikonografia bizantyjska na Krecie, ks. Roman Batorski
27 lutego 2015 – Święta Góra Athos, o. Aleksander Jacyniak SJ i Jerzy Kazimierczak
23 stycznia 2015 – Ikonografia bizantyjska na Cyprze, ks. Roman Batorski
14 listopada 2014 – Ikonografia bizantyjska na Bałkanach, ks. Roman Batorski
17 października 2014 – Zapiski z pielgrzymki do Armenii, Jerzy Kazimierczak
26 września 2014 – Ikonografia bizantyjska w Grecji, ks. Roman Batorski
11 czerwca 2014 – Sztuka Konstantynopola, ks. Roman Batorski
14 maja 2014 – Chrześcijańskie kościoły w Syrii, Jerzy Kazimierczak
12 marca – Śladami ikon na Ukrainie c.d., o. Aleksander Jacyniak SJ
2 lutego 2014 – Śladami ikon na Ukrainie, o. Aleksander Jacyniak SJ
15 stycznia 2014 – Złoty pierścień Rosjji cd., Aleksander Jacyniak SJ
4 grudnia 2013 – Złoty pierścień Rosji, Aleksander Jacyniak SJ
6 listopada 2013 – Ikonografia bizantyjska we Włoszech (cd.), ks. Roman Batorski
23 października 2013 – Ikonografia bizantyjska we Włoszech, ks. Roman Batorski
Świat ikony:
22 maja 2013 – Ikona Matki Bożej Orantki, Aleksander Jacyniak SJ
6 lutego 2013 – Ikona Matki Bożej Włodzimierskiej, Aleksander Jacyniak SJ
3 października 2012 – Ikona przemienienia Pańskiego, Aleksander Jacyniak SJ
7 listopada 2012 – Ikona zstąpienia Jezusa do otchłani, Aleksander Jacyniak SJ
23 stycznia 2013 – Ikona Narodzenia Jezusa Chrystusa, Aleksander Jacyniak SJ

Spotkania są współorganizowane z o. Aleksandrem Jacyniakiem SJ, Centrum Duchowości Świeckich.

napisali o nas:
“Ikona – miejsce spotkania” – program 2013/2014

“Ikona – miejsce spotkania” – program 2013/2014

IKONA- MIEJSCE SPOTKANIA 

Spotkania moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek


24 października, godz. 17.00

 • Inauguracja, ks. dr Henryk Paprocki
 • Chrześcijański Wschód i Zachód, próba definicji, ks. dr Aleksander Jacyniak SJ
 • Rzeczywistość ikony. Ikona a sztuka starożytna, mgr Witali Michalczuk
21 listopada, godz. 17.30
 • Umiłowanie Tory w Judaizmie, ks. Grzegorz Michalczyk
 • Rzeczywistość ikony. Sztuka współczesna w świetle ikony, mgr Witali Michalczuk
19 grudnia, godz. 17.30
 • Pentarchia – wschodnie patriarchaty, ks. dr Henryk Paprocki
 • Święta Góra Atos, mgr Łukasz Leonkiewicz
23 stycznia, godz. 17.30
 • godz. 17.30 Ikona Matki Bożej Śnieżnej w Etiopii, dr Jerzy Kazimierczak
 • Tradycja hezychastyczna w Bizancjum i jej wspołczesna interpretacja, ks. dr Piotr Nikolski
27 lutego, godz. 17.30
 • Ikona- obecność i spotkanie, ks. dr Henryk Paprocki
 • Teologia Imienia Bożego, ks. dr Piotr Nikolski
27 marca, godz 17.30
 • Poczęcie w ikonografii i teologii prawosławnej, ks. dr Artur Aleksiejuk.
 • Założenia i podstawy prawosławnej tradycji ascetycznej, ks. dr Piotr Nikolski
24 kwietnia, godz. 17.30
 • Ikona w obrzędowości ludowej, dr Ewa Kocój
 • Świadomość ikonograficzna w dziejach Kościoła Wschodniego, ks. dr Piotr Nikolski
22 maja, godz. 17.30
 • Monastycyzm- pierwsze monastery, reguły, pisarze ascetyczni ks. dr Henryk Paprocki
 • Ikony w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, dr Aleksandra Sulikowska- Gąska
12 czerwca, godz 17.00
 • Zakończenie, ks. dr Henryk Paprocki
 • Teologia Światła, ks. dr Henryk Paprocki
 • Dogmat i moralność, ks. dr Artur Aleksiejuk
“Świat Ikony” – program 2012/2013

“Świat Ikony” – program 2012/2013

Spotkania są moderowane przez Elżbietę Jackowską-Kurek a wykłady głoszą: ks. dr Henryk Paprocki -teologia ikony (pierwszy wykład) i ks. dr Piotr Nikolski – sztuka ikony (drugi wykład):
18.X.
-Źródła ikony
-Kształtowanie teologii  i artystycznego języka ikony. Sztuka wczesnochrześcijańska a ikona.
22.XI
-Przedstawienia w Starym Testamencie i świecie grecko-rzymskim.
-Ikona Trójcy Świętej w świetle prawosławnej teologii trynitarnej. Kształtowanie typu ikonograficznego na przestrzeni wieków od katakumb do Rublowa.
13.XII. godz 17.30
-Ikony Matki Bożej a prawosławna pobożność maryjna.
-Ikona Zbawiciela w świetle dogmatu chalcedońskiego i praktyki modlitwy Jezusowej
31.I.
Historia dogmatu kultu ikony.
-Interpretacja dogmatu kultu ikony
21.II.
-Ikona i jej antynomie
-Rok liturgiczny w ikonie cz. 1
14.III.
-Ikona i sztuka
-Rok liturgiczny w ikonie cz. 2
25.IV.
-Teologia piękna – Boski Archetyp
-Ikona Sądu Ostatecznego w świetle eschatologii Kościoła Wschodniego. 
23.V.
-Granice dogmatyczne ikony
-Człowiek przebóstwiony – ikony świętych.
20.VI. 17.00 
-Kult ikony, ikona a liturgia
-Ikonostas i układ świątyni prawosławnej, ikona w liturgii.