Podsumowanie roku 2019 i 2020 – wystawy

Podsumowanie roku 2019 i 2020 – wystawy

W roku 2019 i 2020 odbyło się wyjątkowo dużo wystaw naszych ikon. Poniżej krótkie podsumowanie tych wydarzeń.

14 czerwca – 21 lipca 2019 miała miejsce duża wystawa ikon Elżbiety Jackowskiej-Kurek i jej uczniów w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie. Ikon było 44, zaś gościnnie wystawiona była jedna ikona Roberta Rumina, przedstawiająca św. Ritę. Temat ramowy “IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” miał podtytuł “ŚWIĘTYCH OBCOWANIE”. Ikony Jezusa Chrystusa, Matki Bożej, Trójcy Świętej i ikony świąteczne były wystawione z przodu, w lewej nawie kościoła, tak by podczas mszy św. można było na nie patrzeć. Zaraz przy wejściu znajdowały się ikony świętych zwrócone, tak jak osoby modlące się w kościele, w stronę ołtarza. Na stoliku ikonografa eksponowaliśmy prace – ćwiczenia, paletę z pigmentami i skoroszyt z metryczkami ikon. Można było też się wpisać do Księgi Pamiątkowej. Wystawie towarzyszyły oprowadzania kuratorskie Elżbiety Jackowskiej-Kurek i dyżury jej uczniów. Na zdjęciu poniżej pani Elżbieta w gronie autorów ikon. W czasie  wystaw w kościele środowisk twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie przed naszymi ikonami można modlić się w godzinach otwarcia kościoła a w niedzielne wieczory odbywają się koncerty.Prowadząca warsztaty pisania ikon Elżbieta Jackowska-Kurek (w środku) i jej uczniowie

Akademia Ikony - wakacyjna wystawa ikonAkademia Ikony - niedzielny koncert na tle wystawy ikon


1 sierpnia – 31 sierpnia odbyła się wystawa ikon Elżbiety Jackowskiej-Kurek w autorskiej galerii artysty Jacka Szmidta “PRAGA del ARTE” na ul. Brzeskiej 20. Wystawa odbyła się na zaproszenie artysty. Na zdjęciu widoczne są również obrazy Jacka Szmidta i zdjęcia prac oraz rzeźby Mariana Korczyka.  Na  wernisażu Elżbieta Jackowska-Kurek opowiadała o ikonach.Akademia Ikony - wystawa ikon


3 sierpnia – 10 sierpnia w Świętej Lipce miały miejsce warsztaty pisania ikon. Towarzyszyła im wystawa “IKONA – PIĘKNO ZANURZONE W TAJEMNICY”. Dnia 4 sierpnia na mszy św. o godz. 11.00 przeszliśmy z ikonami z wystawy w procesji eucharystycznej. Na zakończenie warsztatów wystawiliśmy w kościele do modlitwy i poświęcenia ikony napisane podczas pleneru w Świętej Lipce.

Kościół w św. Lipce - wystawa ikon

Kościół w św. Lipce - wystawa ikon


W dniach 24, 25 i 26 sierpnia, na zaproszenie proboszcza parafii błogosławionego Władysława z Gielniowa, ks. prałata Jacka Kozuba, wystawiliśmy ikony w kościele ul. Przy Bażantarni 3. Podczas wystawy można było porozmawiać z kuratorem wystawy  Elżbietą Jackowską=Kurek

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy BażantarniAkademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy BażantarniAkademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy BażantarniAkademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy Bażantarni


1 września – 20 września wystawiliśmy ikony w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie. Wystawa nosiła tytuł: “IKONA – OKNO KU WIECZNOŚCI”. Wśród ikon Elżbiety Jackowskiej-Kurek i jej uczniów gościnnie wystawiliśmy ikonę Pantokratora Ireny Obuchowej. Wystawa ta zapoczątkowała cykl naszych comiesięcznych wystaw w kościele w którym modlimy się, pracujemy, uczymy się , doskonalimy warsztat i wzrastamy w Duchu. Wykłady, które towarzyszą naszym warsztatom od października do czerwca mają temat przewodni “IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” i w cyklu od października do czerwca  rozważamy “O DUCHU ŚWIĘTYM”.Akademia Ikony w Warszawie - wystawa IKONA OKNO KU WIECZNOŚCI 2019


Dnia 21 września odbyła się “NOC ŚWIĄTYŃ“. Z tej okazji w kościele Środowisk Twórczych zorganizowaliśmy wystawę ikon. Elżbieta Jackowska-Kurek oprowadzała po wystawie i wygłosiła wykład o kondycji współczesnej ikonografii.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w Noc Świątyń 2019Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w Noc Świątyń 2019


5 października – 26 października wystawa “IKONA OKNO DUSZY”. Dnia 9 października, w czasie trwania wystawy,  miała miejsce inauguracja wykładów Akademii Ikony.  W tym roku rozważamy o Duchu Świętym. Wykład inaugurujący pt. “DUCH PARAKLET” wygłosił Duszpasterz Środowisk Twórczych ks. rektor Grzegorz Michalczyk, nasz opiekun.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon pod tytułem IKONA - OKNO DUSZY 2019

1 listopada – 30 listopada odbyła się wystawa “IKONA – DRABINA DO NIEBA”. W listopadzie na wystawie zaakcentowaliśmy świętych obcowanie.  Wykłady przed tymi ikonami to “WĘDRÓWKA DUSZY PO ZAŚWIATACH” ks, Marka Wojnarowskiego i “DUCH ŚWIĘTY W APOKALIPSIE ŚW. JANA” k. Romana Batorskiego. Ikona “DRABINA DO NIEBA” pisana ręką Michała Płoskiego dała tytuł całej wystawie.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa IKONA - DROGA DO NIEBA 2019


1 grudnia – 15 grudnia wystawa “IKONA – NADZIEJA I OCZEKIWANIE”. W adwencie pracowaliśmy na warsztatach otwartych i powstałe ikony można było nabyć na kiermaszu charytatywnym. Na wykładach ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz przedstawił temat ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z MYRY a ks. diakon Łukasz Leonkiewicz mówił O DUCHU ŚWIĘTYM W TEOLOGII KAPADOCKIEJ i KONCEPCJI  ENERGII ŚW. GRZEGORZA PALAMASA.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa IKONA - NADZIEJA I OCZEKIWANIE 2019


15 grudnia – 5 stycznia – wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. KEN 102. Wystawa odbyła się na zaproszenie proboszcza Dariusza Gasa, króremu bardzo dziękujemy!

Akademia Ikony - wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia PańskiegoAkademia Ikony - wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia PańskiegoAkademia Ikony - wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego


21 grudnia – 6 stycznia ikona Bożego Narodzenia.Akademia Ikony - ikona Bożego Narodzenia

W roku 2020 kontynuowaliśmy cykl comiesięcznych wystaw w Kościele Środowisk Twórczych pw.  św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie jak też wystawiliśmy nasze ikony w Sanktuarium Matki Bożej Jedności Chrześcijan i w Muzeum Regionalnym w Świętej  Lipce. Ten rok, naznaczony  przez pandemię wyjątkowością życia człowieka w izolacji i dystansie do siebie i drugiego wyznaczył rytm spotkań granicznych, które dawały szansę jeszcze bardziej otworzyć się na Boga. Nazwa “ŚWIATŁOŚĆ W CISZY” odnosi się właśnie do tej wyjątkowości. Migawki z  wystaw roku 2020 można zobaczyć na filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=-JIyBRqGZok

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów, autorom i autorkom ikon oraz zwiedzającym nasze wystawy za spotkania przed ikonami!

Comments are closed.