“Świat Ikony” – program 2012/2013

“Świat Ikony” – program 2012/2013

Spotkania są moderowane przez Elżbietę Jackowską-Kurek a wykłady głoszą: ks. dr Henryk Paprocki -teologia ikony (pierwszy wykład) i ks. dr Piotr Nikolski – sztuka ikony (drugi wykład):
18.X.
-Źródła ikony
-Kształtowanie teologii  i artystycznego języka ikony. Sztuka wczesnochrześcijańska a ikona.
22.XI
-Przedstawienia w Starym Testamencie i świecie grecko-rzymskim.
-Ikona Trójcy Świętej w świetle prawosławnej teologii trynitarnej. Kształtowanie typu ikonograficznego na przestrzeni wieków od katakumb do Rublowa.
13.XII. godz 17.30
-Ikony Matki Bożej a prawosławna pobożność maryjna.
-Ikona Zbawiciela w świetle dogmatu chalcedońskiego i praktyki modlitwy Jezusowej
31.I.
Historia dogmatu kultu ikony.
-Interpretacja dogmatu kultu ikony
21.II.
-Ikona i jej antynomie
-Rok liturgiczny w ikonie cz. 1
14.III.
-Ikona i sztuka
-Rok liturgiczny w ikonie cz. 2
25.IV.
-Teologia piękna – Boski Archetyp
-Ikona Sądu Ostatecznego w świetle eschatologii Kościoła Wschodniego. 
23.V.
-Granice dogmatyczne ikony
-Człowiek przebóstwiony – ikony świętych.
20.VI. 17.00 
-Kult ikony, ikona a liturgia
-Ikonostas i układ świątyni prawosławnej, ikona w liturgii.
Comments are closed.