Browsed by
Author: admin

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program 2017/2018

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program 2017/2018

IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY

O ŚWIĘTOŚCI

10.10. Ikonografia św. Andrzeja Apostoła, Elżbieta Jackowska-Kurek.
17.10. Ikona Sądu Ostatecznego, ks. Marek Wojnarowski.
24.10. Ikonografia Przemienienia Pańskiego – tajemnica światła, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz.
14.11. Sztuka wczesnochrześcijańska cz. I, ks Roman Batorski.
21.11. Etiopia – fenomen afrykański, dr Jerzy Kazimierczak
28.11. “Objawię moją chwałę wśród narodów” (Ez 39.21), ks. Grzegorz Michalczyk.
12.12. Ewangelia w dźwiękach – doświadczenie religijne a muzyka, Łukasz Hajduczenia.
19.12. Nieustanne Bogu dziękczynienie, Elżbieta Jackowska-Kurek i Maria Osuchowska-Marcelleti.
16.01. Ikona i Imię, spotkanie z Pierwowzorem w modlitwie, ks. dr Piotr Nikolski.
23.01. Doświadczenie sztuki a formuła człowieka, Witali Michalczuk.
30.01. Sztuka wczesnochrześcijańska cz. II, ks. Roman Batorski.
13.02. Wielkie ikony “narodowe” , dr hab. Ewa Kocój.
20.02. Ikony wielkopostne i wielkanocne, Elżbieta Jackowska-Kurek.
27.02. Trójca Święta w teologii i ikonografii, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz.
13.03. Świat w którym rodzi się ikona, ks. dr Henryk Paprocki.
20.03. Kanoniczność i obecność łaski w ikonie, ks. Piotr Nikolski.
10.04. Sztuka Neosakralna, Krzysztof Sokołowski.
17.04. Śmierć w ikonografii prawosławnej, ks. dr Artur Aleksiejuk.
24.04. Liturgiczna wizja człowieka w języku muzyki, Łukasz Hajduczenia.
15.05. Filokalia – umiłowanie piękna, ks. prof. Józef Naumowicz.
22.05. Nieporozumienia wokół ikony w XX-XXI wieku, dr Irina Tatarowa.
29.05. Sztuka w doświadczeniu religijnym, Witali Michalczuk.
12.06. Dwie natury Chrystusa, dr Barbara Strzałkowska.
15.06. Ikona – sztuka i modlitwa. Elżbieta Jackowska-Kurek.

Wystawa ikon, wernisaż.

Spotkania seminaryjne odbywają się w Kościele Środowisk Twórczych św. św. Andrzeja Apostoła i Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie, moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek

Warsztaty Pisania Ikon w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie

Warsztaty Pisania Ikon w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie

W warsztatach mogą wziąć udział ci,
 którzy pragną zaangażować się w pisanie ikon. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w cyklu akademickim od października do czerwca 
w kościele środowisk twórczych pw. św. św. Andrzeja Apostoła i Brata Alberta w Warszawie
w grupach wieczornych w godz. 17.30- 20.30, 
w grupie porannej w godz. 11.00-14.00.
Zapraszamy do spotkania z ikoną i do pracy twórczej w dialogu z tradycją pisania ikony. 
Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do końca września.
na adres akademiaikony@gmail.com
lub pod nr tel. 601 734 705.
                                                               
Każdy uczestnik warsztatów Akademii Ikony może poszerzać wiedzę na temat świata ikony poprzez uczestnictwo w wykładach. Na wykłady zapraszamy również osoby które piszą ikony w innych ośrodkach jak też tych, którzy nie piszą ikon a są zainteresowani. Koszt roczny wykładów to 120 zł. Wykłady odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca od 10.10. 2017 do 12.06.2018. Pierwszy wykład 10.10 o godz. 18.30 wygłosi ks. Grzegorz Michalczyk, 
Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych.
Temat spotkania: “Biblia – Księga chwały Boga “. 
 
Zapisy na miejscu przed pierwszym wykładem.
 
Każdy uczestnik Akademii Ikony może kształtować i pogłębiać swoją duchowość 
biorąc udział w spotkaniach modlitewnych i w życiu liturgicznym
Duszpasterstwa Środowisk Twórczych
w kościele pw. św. św. Andrzeja Apostoła i Brata Alberta w Warszawie.
 
Ikona jest w swojej istocie przede wszystkim dziełem modlitewnym, dopiero potem artystycznym. Ikona jest  tworzona przez modlitwę i dla modlitwy. Ikona jest: „teologią w kolorach” (Leonid Uspienski), „kolorową kontemplacją” (Eugeniusz Trubieckoj), „oknem ku wieczności” (Michel Quenot). Tak jak Biblia tak i ikona jest dla człowieka wiary miejscem spotkania z  Bogiem.
Patrząc na rzeczywistość przedstawianą na ikonie widzimy świat nadprzyrodzony,
świat przemieniony światłem Chrystusa objawiającego się w chwale na górze Tabor.
W powstaniu ikon uczestniczy, poprzez materię całe stworzenie: drewno, płótno, kleje zwierzęce, szelak, kreda, pigmenty organiczne i mineralne, jajko, wino, złoto…
 Ikonograf pracując z tymi materiałami nie zapomina nigdy
o radości obdarowywania świata ikonami.
Międzynarodowe warsztaty pisania ikon. Wystawa ikon “IKONA DRABINĄ DO NIEBA” Święta Lipka 19-27 sierpnia 2017

Międzynarodowe warsztaty pisania ikon. Wystawa ikon “IKONA DRABINĄ DO NIEBA” Święta Lipka 19-27 sierpnia 2017

Międzynarodowe warsztaty pisania ikon i towarzysząca im wystawa ikony współczesnej miały miejsce w dniach 19.08- 27.08. 2017 w Sanktuarium Matki Bożej Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem, widziało ją tysiące pielgrzymów. Dnia 23 sierpnia odwiedził nas abp Konrad Krajewski, papieski jałmużnik.
Warsztaty prowadziła Elżbieta Jackowska- Kurek, ikonograf i trener pisania ikon. Na wystawie IKONA DRABINĄ DO NIEBA były  ikony Pani Elżbiety Jackowskiej-Kurek i jej uczniów oraz jedna ikona Michała Płoskiego. Po Sanktuarium oprowadzał nas i konferencje głosił o. Aleksander Jacyniak SJ, miłośnik ikon i kustosz Sanktuarium. Wyjazdy studyjne do Kętrzyna prowadziła Elżbieta Jackowska- Kurek. Warsztaty zakończyły się obrzędem poświęcenia ikon.

plakat

wspolnota
WSPÓLNOTA
wystawa
ikona
Matka Boża Eleusa
ikona
Chrystus Pantokrator
 ikona
Matka Boża Dońska
warsztaty

wystawa

warsztaty

poświęcenie ikon
POŚWIĘCENIE IKON

 

Wakacyjne wyjazdy studyjne – Mielnik nad Bugiem

Wakacyjne wyjazdy studyjne – Mielnik nad Bugiem

Na zdjęciach cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy. Mielnik jest najstarszą parafią prawosławną na Podlasiu.    Pierwszą historyczną wzmiankę o tutejszej cerkwi i znajdującej się w niej cudownej ikonie Chrystusa Zbawiciela odnotowuje ipatowska kronika w roku 1260. Choć ikona ta nie dotrwała do naszych czasów, pamięć o niej pozostaje wciąż żywa. W latach 1994 – 95 na ścianach cerkwi położono freski. Autorem kompozycji zgodnych z kanonami sztuki ikonograficznej i unikatowych pod względem technologicznym i artystycznym jest rosyjski ikonograf Aleksander Sokołow. Ikonostas ma formę uproszczoną, dwurzędową, bardzo popularną na Podlasiu, które było pod wpływem tradycji synodalnej (Rosji carskiej), z rozbudowaną częścią centralną. Rozplanowanie ściany ikonostasu zostało wykonane na podobieństwo reprezentacyjnej fasady budynku rozdzielonej w poziomie gzymsami, a w pionie pilastrami w kolorze biało-złotym. Niewielki, okrągłe ikony wypełniają miejsca odpowiadające otworom okiennym. Ikonostas oddziela miejsce ołtarzowe (swiatłyszcze, sanktuarium, prezbiterium) i nawę, przeznaczoną dla wiernych. Za ikonostasem w prezbiterium kapłan sprawuje Boską Liturgię, tam znajduje się darochranitielnica. W roku 2017 cerkiew została odnowiona na zewnątrz, autorem projektu i ikon jest ikonopis Jarosław Wiszenko. Obok na cmentarzu znajduje się kaplica Matki Bożej Opiekuńczej (Pokrow), najstarsza czynna budowla w Mielniku (1777 r.) Najprawdopodobniej została postawiona w miejscu, gdzie stała pierwsza cerkiew Bogarodzicy z ikoną Chrystusa Zbawiciela. Kaplica została gruntownie wyremontowana i raczej nie przypomina zabytku. Na cmentarzu można odnaleźć ręcznie kute krzyże nagrobne z XIX. wieku.

Zdjęcia Maurycy Lubak i Jarosław Wiszenko(fb)

Wakacyjne wyjazdy studyjne – Gródek

Wakacyjne wyjazdy studyjne – Gródek

Nazwa Gródek pochodzi od obronnego grodu, który znajdował się w granicach dzisiejszej miejscowości w XIV w..  Po białorusku i w miejscowej gwarze miejscowość ta nazywa się Haradok i oznacza miasteczko. Świątynię zbudowano w latach 1946–1970 w miejscu, gdzie prawdopodobnie wcześniej była pierwsza w Gródku cerkiew w XV wieku. Do 1943 w miejscu obecnej cerkwi stała świątynia drewniana wybudowana w 1858, która jednak uległa spaleniu. Cerkiew mieści się przy ulicy ks. Metropolity Bazylego Doroszkiewicza, pod numerem 1. Patron ulicy w latach 1946–1960 był proboszczem parafii w Gródku.

Autorami polichromii wykonanej w pierwszej połowie lat 50. byli Adam Stalony-Dobrzański oraz Jerzy Nowosielski. Witraże, na których przedstawiono wyobrażenia świętych i scen biblijnych, wykonał Adam Stalony-Dobrzański. Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków w r. 2004.

 

 

 

 

Wyjazd studyjny śladami ikon prof. Jerzego Nowosielskiego

Wyjazd studyjny śladami ikon prof. Jerzego Nowosielskiego

Dnia 16.07.2017  grupa uczestników Akademii Ikony udała się  na Liturgię do cerkwii św. Jana Klimaka na Woli,  po której odbyło się spotkanie z o. Pawłem. Rozmawialiśmy o historii i ekumenicznym wymiarze tego miejsca.

Tego samego dnia udaliśmy się do kościoła Opatrzności Bożej w Wesołej na Mszę św.,  po której spotykaliśmy się z proboszczem o. Mariuszem. Ojciec opowiadał nam o katolickiej wspólnocie o powołaniu ekumenicznym – Chemin Neuf. Każde z tych spotkań nasycone było refleksją i modlitwą przed ikonami prof. Jerzego Nowosielskiego.

 

 

 

 

Ikony emaliowane

Ikony emaliowane

Dnia 9.07 w Kościele Środowisk Twórczych pp. św Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie na wystawie IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY były wystawione ikony wykonywane techniką emalii komórkowej. Po Mszy św.o godz. 13.00 (dla dzieci) Elżbieta Jackowska-Kurek opowiadała o historii i technice wykonywania tych ikon, jak też o warsztatach prowadzonych z dziećmi w Gruzji, z których to warsztatów niektóre ikony pochodziły. Dzieciom się to podobało a dorośli byli tematem zaskoczeni.

GALERIA:

Ikona Trójcy Świętej

Ikona Trójcy Świętej

Dnia 30.06 i 2.07 o godz 18.00 Elżbieta Jackowska-Kurek oprowadzała po wystawie IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY zatrzymując się na temacie ikony TRÓJCY ŚWIĘTEJ. Duża ilość pytań i poruszanych wątków po wykładzie  dowodziła złożoności tematu. Ikona, mówiła pani Elżbieta, jest doświadczeniem mistycznym przelanym na deskę. Jest wiele opisów ukazania się Boga w Starym Testamencie ale temat ikonograficzny “Gościnność Abrahama”, który rozwinął się w ikonę Trójcy Świętej uznano za jedyne kanoniczne przedstawienie Boga. Odniesienie do Starego Testamentu zaznaczone jest również w nazwie tego typu ikonograficznego: Starotestamentowa Trójca Święta.

GALERIA:

Ikona Serca Jezusa

Ikona Serca Jezusa

Na wystawie IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY wystawiana była ikona SERCE JEZUSA pisana ręka Roberta Rumina. Dnia 23 czerwca, w dniu kiedy Kościół katolicki obchodził uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, odbyło się tematyczne oprowadzenie po wystawie.

Oto co napisał w metryczce ikony Robert Rumin:

„Tytuł i temat odnosi się do tekstu pieśni do Serca Jezusa której część napisana jest na ikonie. To piękna w treści i melodii śpiewana w czasie litanii do Serca Jezusa pieśń którą bardzo lubi moja żona. Ikona powstała specjalnie dla Niej na imieniny. Temat nawiązuje do typu ikony Mandylion Zamiast twarzy Zbawiciela przedstawiłem Jego serce gorejące miłością , przebite na krzyżu do ostatniej kropli krwi ofiarowane i zwycięskie NIKA.”

Biblia wspomina o sercu ludzkim prawie 300 razy. Mówiąc najogólniej, sercem jest duchowa część naszego istnienia, gdzie przebywają nasze emocje i pragnienia. Mamy serce, ponieważ Bóg ma serce – Dawid był człowiekiem „według serca Bożego” (Dzieje Apostolskie 13.22). Serce ludzkie, zgodnie z jego naturalnym stanem jest złe, zwodnicze i zwiedzione. Księga Jeremiasza 17.9 mówi: „Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?” Można powiedzieć że upadek człowieka przeniknął nas na wskroś, do głębi; nasze myśli, emocje i pragnienia zostały zepsute przez grzech- a my jesteśmy zbyt ślepi by dostrzec jak duży jest to problem. Możemy nie znać i nie rozumieć naszych własnych serc, ale Bóg je zna. On „zna skrytości naszego serca” (Psalm 44.22; 1Koryntian 14.25). Jezus „nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co było w człowieku” (Ew. Jana 2.24-25). Opierając się na wiedzy o ludzkim sercu, Bóg może nas sprawiedliwie osądzić: „Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków” (Księga Jeremiasza 17.10). Jezus wskazuje na upadły stan naszych serc w Ew. Marka 7.21-23: „Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka.” Naszym największym problemem nie jest to co nas otacza, ale to co pochodzi z naszego wnętrza; każdy z nas ma problem serca. Serce jest podstawą naszego istnienia, a Biblia podkreśla największe znaczenie w utrzymywania naszych serc w czystości: „Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia” (Księga Przypowieści Salomona 4.23).

Aby osoba została zbawiona, to serce musi zostać przemienione. A to dzieje się jedynie z mocy Bożej w odpowiedzi na wiarę. „Albowiem serem wierzy się ku usprawiedliwieniu…” (Rzymian 10.10a). W swojej łasce, Bóg może obdarzyć nas nowym sercem (Psalm 51.10; Księga Ezechiela 36.26). On obiecuje nam, że „ożywi ducha pokornych i pokrzepi serca skruszonych” (Księga Izajasza 57.15). Boże dzieło tworzenia w nas nowego serca obejmuje wystawianie naszych serc na próbę (Psalm 17.3; 5 Księga Mojżeszowa 8.2) i napełnianie ich nowymi pomysłami, nowymi wizjami i nowymi pragnieniami (Księga Nehemiasza 7.5; 1 Księga Królewska 10.24; 2 Koryntian 8.16).

 

 

 

Wystawa “Ikona- korzenie i owoce wiary” – oprowadzania kuratorskie.

Wystawa “Ikona- korzenie i owoce wiary” – oprowadzania kuratorskie.

Oprowadzania kuratorskie po wystawie  ikon w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie odbyły się: 23.06 o godz. 18.00, 25.06. o godz 14.00. dnia 2.07 o godz 14.00 i 18.00, 9.07 o godz. 14.00. Prowadziła Elżbieta Jackowska- Kurek. Każde spotkanie miało swój temat: Serce Chrystusa, Trójca Święta, Ikona pisana emalią komórkową. Rozmowy były tak ciekawe, że postanowiliśmy je spisać i niebawem udostępnimy!