Browsed by
Category: Bez kategorii

Przyjaźń z Bogiem. Bojaźń Boża, wolność człowieka – wykłady 2023/2024

Przyjaźń z Bogiem. Bojaźń Boża, wolność człowieka – wykłady 2023/2024

IKONA – PIĘKNO ZANURZONE W TAJEMNICY.

PRZYJAŹŃ Z BOGIEM – BOJAŹŃ BOŻA, WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA.

Wykłady 2023/2024

10.10. Ruth i Noemi. Przyjaźń między kobietami, s. dr hab. Judyta Pudełko PDDM

14.11. Bojaźń i radość – spotkania z Panem w Ewangeliach, ks. Roman Batorski; Tradycyjne i współczesne spojrzenie na ikonę, ks. protodiakon dr Łukasz Leonkiewicz

12.12. Tradycja chrześcijańskiej choinki, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz; Jurodliwy – głupi dla świata, przyjaciel dla Boga, ks. dr Marek Wojnarowski

23.01. Święty jako symbol świata innego, ks. dr Henryk Paprocki; Cheruby w apologii obrazów Jana Damasceńskiego, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

13.02. Przyjaźń człowieka z Bogiem na podstawie psalmu 73 (72), ks. dr Aleksander Jacyniak SJ; Jak rozmawiać z Bogiem? Kilka przykładów ze współczesnej literatury ascetycznej, ks. protodiakon dr Łukasz Leonkiewicz

12.03. Maria Magdalena: Wyzwolona aby głosić, s. dr hab. Judyta Pudełko PDDM; Noli me tangere – Maria Magdalena, ikonografia, ks. dr Marek Wojnarowski

16.04. “Nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi”. Przyjaźń z Panem w Ewangelii św. Jana, ks. Roman Batorski; Wschodnia modlitwa Jezusowa i “Dziewięć sposobów modlitwy” św. Dominika, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

14.05. Przyroda, przyjaciółka Boga, czyli o mniej znanym obliczu ikony, dr Justyna Sprutta; Lęk i bojaźń Boża na podstawie psalmu 130 (129), ks. dr Aleksander Jacyniak SJ

11.06. Od ludzkiego strachu do bojaźni Bożej, ks. Grzegorz Michalczyk; “Z bojaźnią i drżeniem zabiegajcie o wasze zbawienie”. Bojaźń Boża w Listach Nowego Testamentu, ks. Roman Batorski

14.06. Ikony Przyjaźni, ks. prof. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki;

15.06. Tajemnica ikony i wolność ikonografa, Elżbieta Jackowska-Kurek; Wernisaż wystawy ikon

Spotkania odbywają się w godz. 18.00-20.30. w Kościele Środowisk Twórczych św. Andrzeja Apostoła i św. Brata Alberta Chmielowskiego w Warszawie. Koszt roczny 300 zł..  Nr konta do wpłaty i regulaminy przesyłamy po zgłoszeniu się na adres: sekretariat.ikony22@gmail.com

Ikona Serca Jezusa

Ikona Serca Jezusa

Na wystawie IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY wystawiana była ikona SERCE JEZUSA pisana ręka Roberta Rumina. Dnia 23 czerwca, w dniu kiedy Kościół katolicki obchodził uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, odbyło się tematyczne oprowadzenie po wystawie.

Oto co napisał w metryczce ikony Robert Rumin:

„Tytuł i temat odnosi się do tekstu pieśni do Serca Jezusa której część napisana jest na ikonie. To piękna w treści i melodii śpiewana w czasie litanii do Serca Jezusa pieśń którą bardzo lubi moja żona. Ikona powstała specjalnie dla Niej na imieniny. Temat nawiązuje do typu ikony Mandylion Zamiast twarzy Zbawiciela przedstawiłem Jego serce gorejące miłością , przebite na krzyżu do ostatniej kropli krwi ofiarowane i zwycięskie NIKA.”

Biblia wspomina o sercu ludzkim prawie 300 razy. Mówiąc najogólniej, sercem jest duchowa część naszego istnienia, gdzie przebywają nasze emocje i pragnienia. Mamy serce, ponieważ Bóg ma serce – Dawid był człowiekiem „według serca Bożego” (Dzieje Apostolskie 13.22). Serce ludzkie, zgodnie z jego naturalnym stanem jest złe, zwodnicze i zwiedzione. Księga Jeremiasza 17.9 mówi: „Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?” Można powiedzieć że upadek człowieka przeniknął nas na wskroś, do głębi; nasze myśli, emocje i pragnienia zostały zepsute przez grzech- a my jesteśmy zbyt ślepi by dostrzec jak duży jest to problem. Możemy nie znać i nie rozumieć naszych własnych serc, ale Bóg je zna. On „zna skrytości naszego serca” (Psalm 44.22; 1Koryntian 14.25). Jezus „nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co było w człowieku” (Ew. Jana 2.24-25). Opierając się na wiedzy o ludzkim sercu, Bóg może nas sprawiedliwie osądzić: „Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków” (Księga Jeremiasza 17.10). Jezus wskazuje na upadły stan naszych serc w Ew. Marka 7.21-23: „Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka.” Naszym największym problemem nie jest to co nas otacza, ale to co pochodzi z naszego wnętrza; każdy z nas ma problem serca. Serce jest podstawą naszego istnienia, a Biblia podkreśla największe znaczenie w utrzymywania naszych serc w czystości: „Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia” (Księga Przypowieści Salomona 4.23).

Aby osoba została zbawiona, to serce musi zostać przemienione. A to dzieje się jedynie z mocy Bożej w odpowiedzi na wiarę. „Albowiem serem wierzy się ku usprawiedliwieniu…” (Rzymian 10.10a). W swojej łasce, Bóg może obdarzyć nas nowym sercem (Psalm 51.10; Księga Ezechiela 36.26). On obiecuje nam, że „ożywi ducha pokornych i pokrzepi serca skruszonych” (Księga Izajasza 57.15). Boże dzieło tworzenia w nas nowego serca obejmuje wystawianie naszych serc na próbę (Psalm 17.3; 5 Księga Mojżeszowa 8.2) i napełnianie ich nowymi pomysłami, nowymi wizjami i nowymi pragnieniami (Księga Nehemiasza 7.5; 1 Księga Królewska 10.24; 2 Koryntian 8.16).