Browsed by
Category: Aktualnosci

Piękno zanurzone w Tajemnicy. Widzieć Niewidzialnego – wykłady 2022/2023

Piękno zanurzone w Tajemnicy. Widzieć Niewidzialnego – wykłady 2022/2023

IKONA – PIĘKNO ZANURZONE W TAJEMNICY. WIDZIEĆ NIEWIDZIALNEGO.
Wykłady 2022/2023

Z radością otwieramy nowy cykl spotkań seminaryjnych – konferencji o chrześcijańskiej duchowości, teologii i sztuce sakralnej. W ramach trzyletniego cyklu będziemy w tym roku rozważać temat: WIDZIEĆ NIEWIDZIALNEGO.
Więcej informacji i zgłoszenia przyjmujemy na adres: sekretariat.ikony22@gmail.com

11.10.
Zobaczyć Niewidzialnego. Biblijne znaki obecności Ducha Świętego, s. dr Judyta Pudełko

15.11.
„Wpatrujemy się w to, co niewidzialne” (2 Kor 4,18). Duchowość św. Pawła, ks. Roman Batorski,
Odwieczny Dniami na ikonach Sądu Ostatecznego, ks. Marek Wojnarowski

13.12.
Scena Zwiastowania w interpretacji Ojców Kościoła i w ikonografii, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz,
Wystawa ikon – oprowadzanie, kiermasz świąteczny

17.01.
Zobaczyć Niewidzialnego – powrót do Raju?, ks. dr Henryk Paprocki,
Ikona i jej kult w ujęciu Jana Damasceńskiego, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

14.02.
Ikona i tajemnica wolności, ks. dr Artur Aleksiejuk
Nowe oblicza. Ikonografia świętych XX wieku, Witali Michalczuk

14.03.
„Zobaczyliśmy Pana” (J 20, 25). Duchowość Ewangelii według św. Jana, ks. Roman Batorski
Nowe ciało. Szaty w doświadczeniu sztuki wschodnio-chrześcijańskiej, Witali Michalczuk

18.04.
O ikonach ze Szkoły Rybotyckiej rozpowszechnionych na terenie Galicji w XVIII w., ks. Marek Wojnarowski,
Wierzenia i zwyczaje związane z kultem ikon w religijności przeżywanym w Karpatach, dr hab. Ewa Kocój, prof. UJ

16.05.
Oblicze, które jest światłem, czyli o niedocenionym pięknie Boga, dr Justyna Sprutta,
Niepoznawalność Boga w ikonografii, ks. dr Piotr Nikolski

13.06.
Zobaczyć Zmartwychwstałego, ks. Grzegorz Michalczyk

17.06.
Przemienienie Pańskie, Elżbieta Jackowska-Kurek
Wernisaż wystawy ikon

Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony.

Zajęcia odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca w godz. 18.00 – 20.30 w Kościele Środowisk Twórczych św. św. Brata Alberta i Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym w Warszawie. Koszt roczny 300 zł., zgłosić się można pisząc do końca października na adres: sekretariat.ikony22@gmail.com

“Światłość Prawdziwa” – wykłady 2021/2022

“Światłość Prawdziwa” – wykłady 2021/2022

IKONA – PIĘKNO ZANURZONE W TAJEMNICY. ŚWIATŁOŚĆ PRAWDZIWA
PROGRAM WYKŁADÓW 2021/2022

Zapraszamy na kolejny rok wykładów w Akademii Ikony.
Tegoroczny program prezentujemy poniżej:

12.10.
„Było światło prawdziwe…” (J 1,9), ks. Grzegorz Michalczyk

16.11.
Światło w listach św. Pawła, ks. Marek Wojnarowski,
Wskrzeszenie Łazarza – życie nie ma końca, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

14.12.
Symeona Nowego-Teologa nauka o boskiej światłości, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz,
Przedświąteczna wystawa ikon, kiermasz świąteczny

18.01.
O miłosierdziu Bożym, ks. dr Henryk Paprocki,
Nowa Jerozolima w ujęciu biblijnym, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

15.02.
O złocie w malarstwie ikonowym, dr Justyna Sprutta,
Światłość, która nie rani, czyli o symbolice światła i jego kategoriach w tradycji wschodniej, dr Justyna Sprutta

15.03.
„Źródło Jego Światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu” (Ap 21,11) – o mozaikach bizantyjskich pełnych blasku, ks. Marek Wojnarowski,
„Spokój, który przewyższa wszelkie rozumienie” (Rudolf Otto), Krzysztof Sokolovski

19.04.
Światło w pismach Janowych, ks. Roman Batorski,
Hezychastyczna światłość i modlitwa Jezusowa, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

17.05.
Ból i cierpienie w ikonie, ks. dr Artur Aleksiejuk,
Ogień na ikonach starowierców, dr Dorota Walczak

14.06.
Jerozolima w wybranych tekstach wspomnień z Ziemi Świętej XIX-wiecznych polskich pielgrzymów, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

17.06.
Widzieć światłość, Elżbieta Jackowska-Kurek
Wernisaż wystawy ikon

Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony.

Zajęcia odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca w godz. 18.00 – 20.30 w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. św. Brata Alberta i Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym w Warszawie.

Podsumowanie roku 2019 i 2020 – wystawy

Podsumowanie roku 2019 i 2020 – wystawy

W roku 2019 i 2020 odbyło się wyjątkowo dużo wystaw naszych ikon. Poniżej krótkie podsumowanie tych wydarzeń.

14 czerwca – 21 lipca 2019 miała miejsce duża wystawa ikon Elżbiety Jackowskiej-Kurek i jej uczniów w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie. Ikon było 44, zaś gościnnie wystawiona była jedna ikona Roberta Rumina, przedstawiająca św. Ritę. Temat ramowy “IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” miał podtytuł “ŚWIĘTYCH OBCOWANIE”. Ikony Jezusa Chrystusa, Matki Bożej, Trójcy Świętej i ikony świąteczne były wystawione z przodu, w lewej nawie kościoła, tak by podczas mszy św. można było na nie patrzeć. Zaraz przy wejściu znajdowały się ikony świętych zwrócone, tak jak osoby modlące się w kościele, w stronę ołtarza. Na stoliku ikonografa eksponowaliśmy prace – ćwiczenia, paletę z pigmentami i skoroszyt z metryczkami ikon. Można było też się wpisać do Księgi Pamiątkowej. Wystawie towarzyszyły oprowadzania kuratorskie Elżbiety Jackowskiej-Kurek i dyżury jej uczniów. Na zdjęciu poniżej pani Elżbieta w gronie autorów ikon. W czasie  wystaw w kościele środowisk twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie przed naszymi ikonami można modlić się w godzinach otwarcia kościoła a w niedzielne wieczory odbywają się koncerty.Prowadząca warsztaty pisania ikon Elżbieta Jackowska-Kurek (w środku) i jej uczniowie

Akademia Ikony - wakacyjna wystawa ikonAkademia Ikony - niedzielny koncert na tle wystawy ikon


1 sierpnia – 31 sierpnia odbyła się wystawa ikon Elżbiety Jackowskiej-Kurek w autorskiej galerii artysty Jacka Szmidta “PRAGA del ARTE” na ul. Brzeskiej 20. Wystawa odbyła się na zaproszenie artysty. Na zdjęciu widoczne są również obrazy Jacka Szmidta i zdjęcia prac oraz rzeźby Mariana Korczyka.  Na  wernisażu Elżbieta Jackowska-Kurek opowiadała o ikonach.Akademia Ikony - wystawa ikon


3 sierpnia – 10 sierpnia w Świętej Lipce miały miejsce warsztaty pisania ikon. Towarzyszyła im wystawa “IKONA – PIĘKNO ZANURZONE W TAJEMNICY”. Dnia 4 sierpnia na mszy św. o godz. 11.00 przeszliśmy z ikonami z wystawy w procesji eucharystycznej. Na zakończenie warsztatów wystawiliśmy w kościele do modlitwy i poświęcenia ikony napisane podczas pleneru w Świętej Lipce.

Kościół w św. Lipce - wystawa ikon

Kościół w św. Lipce - wystawa ikon


W dniach 24, 25 i 26 sierpnia, na zaproszenie proboszcza parafii błogosławionego Władysława z Gielniowa, ks. prałata Jacka Kozuba, wystawiliśmy ikony w kościele ul. Przy Bażantarni 3. Podczas wystawy można było porozmawiać z kuratorem wystawy  Elżbietą Jackowską=Kurek

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy BażantarniAkademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy BażantarniAkademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy BażantarniAkademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy Bażantarni


1 września – 20 września wystawiliśmy ikony w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie. Wystawa nosiła tytuł: “IKONA – OKNO KU WIECZNOŚCI”. Wśród ikon Elżbiety Jackowskiej-Kurek i jej uczniów gościnnie wystawiliśmy ikonę Pantokratora Ireny Obuchowej. Wystawa ta zapoczątkowała cykl naszych comiesięcznych wystaw w kościele w którym modlimy się, pracujemy, uczymy się , doskonalimy warsztat i wzrastamy w Duchu. Wykłady, które towarzyszą naszym warsztatom od października do czerwca mają temat przewodni “IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” i w cyklu od października do czerwca  rozważamy “O DUCHU ŚWIĘTYM”.Akademia Ikony w Warszawie - wystawa IKONA OKNO KU WIECZNOŚCI 2019


Dnia 21 września odbyła się “NOC ŚWIĄTYŃ“. Z tej okazji w kościele Środowisk Twórczych zorganizowaliśmy wystawę ikon. Elżbieta Jackowska-Kurek oprowadzała po wystawie i wygłosiła wykład o kondycji współczesnej ikonografii.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w Noc Świątyń 2019Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w Noc Świątyń 2019


5 października – 26 października wystawa “IKONA OKNO DUSZY”. Dnia 9 października, w czasie trwania wystawy,  miała miejsce inauguracja wykładów Akademii Ikony.  W tym roku rozważamy o Duchu Świętym. Wykład inaugurujący pt. “DUCH PARAKLET” wygłosił Duszpasterz Środowisk Twórczych ks. rektor Grzegorz Michalczyk, nasz opiekun.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon pod tytułem IKONA - OKNO DUSZY 2019

1 listopada – 30 listopada odbyła się wystawa “IKONA – DRABINA DO NIEBA”. W listopadzie na wystawie zaakcentowaliśmy świętych obcowanie.  Wykłady przed tymi ikonami to “WĘDRÓWKA DUSZY PO ZAŚWIATACH” ks, Marka Wojnarowskiego i “DUCH ŚWIĘTY W APOKALIPSIE ŚW. JANA” k. Romana Batorskiego. Ikona “DRABINA DO NIEBA” pisana ręką Michała Płoskiego dała tytuł całej wystawie.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa IKONA - DROGA DO NIEBA 2019


1 grudnia – 15 grudnia wystawa “IKONA – NADZIEJA I OCZEKIWANIE”. W adwencie pracowaliśmy na warsztatach otwartych i powstałe ikony można było nabyć na kiermaszu charytatywnym. Na wykładach ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz przedstawił temat ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z MYRY a ks. diakon Łukasz Leonkiewicz mówił O DUCHU ŚWIĘTYM W TEOLOGII KAPADOCKIEJ i KONCEPCJI  ENERGII ŚW. GRZEGORZA PALAMASA.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa IKONA - NADZIEJA I OCZEKIWANIE 2019


15 grudnia – 5 stycznia – wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. KEN 102. Wystawa odbyła się na zaproszenie proboszcza Dariusza Gasa, króremu bardzo dziękujemy!

Akademia Ikony - wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia PańskiegoAkademia Ikony - wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia PańskiegoAkademia Ikony - wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego


21 grudnia – 6 stycznia ikona Bożego Narodzenia.Akademia Ikony - ikona Bożego Narodzenia

W roku 2020 kontynuowaliśmy cykl comiesięcznych wystaw w Kościele Środowisk Twórczych pw.  św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie jak też wystawiliśmy nasze ikony w Sanktuarium Matki Bożej Jedności Chrześcijan i w Muzeum Regionalnym w Świętej  Lipce. Ten rok, naznaczony  przez pandemię wyjątkowością życia człowieka w izolacji i dystansie do siebie i drugiego wyznaczył rytm spotkań granicznych, które dawały szansę jeszcze bardziej otworzyć się na Boga. Nazwa “ŚWIATŁOŚĆ W CISZY” odnosi się właśnie do tej wyjątkowości. Migawki z  wystaw roku 2020 można zobaczyć na filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=-JIyBRqGZok

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów, autorom i autorkom ikon oraz zwiedzającym nasze wystawy za spotkania przed ikonami!

IKONA – KORZENIE i OWOCE WIARY

IKONA – KORZENIE i OWOCE WIARY

O DUCHU ŚWIĘTYM

Program spotkań 2019/2020

8.10
Duch Paraklet, ks. Grzegorz Michalczyk

19.11.
Wędrówka duszy po zaświatach, ks. Marek Wojnarowski,
Duch Święty w Apokalipsie św. Jana, ks. Roman Batorski

10.12.
Św. Mikołaj z Myry – rozwój kultu i ikonografii, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz,
Nauka o Duchu Świętym w teologii kapadockiej a koncepcja energii św. Grzegorza Palamasa, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

14.01.
Doświadczenie liturgii w tradycji Janowej – Duch Święty i sztuka w Eucharystii, Witali Michalczuk,
Tradycja prawosławnego śpiewu liturgicznego w Rzeczypospolitej,  Łukasz Hajduczenia

21.01.
Na skrzyżowaniu czasu i wieczności, ks. dr Henryk Paprocki

18.02.
Duch Święty w Starym Testamencie? prof. dr hab. Barbara Strzałkowska,
Wiara – Doświadczenie – Tradycja: Działanie Ducha Świętego, ks. dr Piotr Nikolski

17.03.
Św. Józef – człowiek wielkiego ducha, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz,
Sztuka epoki Ducha Świętego – ponadhistoryczne doświadczenie liturgii prawosławnej, Łukasz Hajduczenia

28.04.
Dosłowne i symboliczne oblicza Ducha Świętego w malarstwie ikonowym, dr Justyna Sprutta,
Pneumatologia Ojców Kościoła i problem Filioque, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

19.05.
Jerzy Nowosielski w gronie myślicieli o ikonie XX wieku, dr Irina Tatarova,
Sztuka jako Tradycja – kwestia sztuki w mistycznym życiu Kościoła, Witali Michalczuk

16.06.
Kim jest Duch Święty? – perspektywa nowotestamentalna, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

19.06.
Ikona – korzenie i owoce wiary, Elżbieta Jackowska-Kurek,
Wernisaż wystawy ikon

Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony. 

 Spotkania odbywają się w Kościele Środowisk Twórczych  św.  Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie, moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program spotkań 2018/2019

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program spotkań 2018/2019

O ŚWIĘTOŚCI

09.10. “Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 2,19), ks. Grzegorz Michalczyk
16.10. Droga do świętości. Przypadki z życia świętych, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
23.10. Święte miejsca na Bałkanach, ks. Roman Batorski
30.10. “Świętych obcowanie”- freski w kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie,  Ewa Siuzdak
13.11. Fenomenologia świętości w prawosławiu, Witali Michalczuk
20.11. Sztuka bizantyjska w Palermo, ks. Marek Wojnarowski
27.11. Święty Jan Damasceński obrońca obrazów, ks. prof Józef Naumowicz
11.12. Ikonografia Bożego Narodzenia i Teofanii, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
08.01. Czarni święci, dr Jerzy Kazimierczak
15.01. Nowe ciało. Szaty w doświadczeniu sztuki wschodnio chrześcijańskiej, Witali Michalczuk
22.01. Eucharystia w życiu chrześcijan, ks. dr Henryk Paprocki
29.01. Święty Jakub i pielgrzymowanie, dr Jerzy Kazimierczak
12.02. Sposób przedstawiania Chrystusa, Bogurodzicy i świętych w Bizancjum – analiza historyczna, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
19.02. Prawosławny barok – fenomen stylu i duchowości, Witali Michalczuk
26.02. Możliwości myśli teologicznej w badaniu form sztuki liturgii wschodniego chrześcijaństwa, Łukasz Hajduczenia
12.03. Ikonografia bizantyjska na Cyprze,  ks. Roman Batorski
19.03. „Okrucieństwo”  świętych przedstawiane na ikonie, dr Justyna Spruth
26.03. Cudowne ikony w Bizancjum,  ks. prof. Józef Naumowicz
09.04Nowe oblicza. Ikonografia świętych XX wieku, dr Irina Tatarova
23.04. Ikonografia św. Jerzego, dr Jerzy Kazimierczak
30.04. Aniołowie i święci. Hierarchia niebiańska i kościelna Pseudo-Dionizego Areopagity, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
14.05. Rola szaleńców Bożych w dziejach Kościoła, ks. dr Piotr Nikolski
21.05. Święci książęta i cesarze – ikonograficzne typy prawowiernych władców, ks. dr Artur Aleksiejuk
28.05. Pojęcie sakralności w odniesieniu do muzyki liturgicznej i pozaliturgicznej, Łukasz Hajduczenia
11.06. Świętość w rozumieniu biblijnym, dr Barbara Strzałkowska
14.06. Ikona – przejmująca delikatność, Elżbieta Jackowska-Kurek. Wernisaż wystawy ikon

Spotkania w Kościele Środowisk Twórczych św. św.  Andrzeja Apostoła i Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie, moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program 2017/2018

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program 2017/2018

IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY

O ŚWIĘTOŚCI

10.10. Ikonografia św. Andrzeja Apostoła, Elżbieta Jackowska-Kurek.
17.10. Ikona Sądu Ostatecznego, ks. Marek Wojnarowski.
24.10. Ikonografia Przemienienia Pańskiego – tajemnica światła, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz.
14.11. Sztuka wczesnochrześcijańska cz. I, ks Roman Batorski.
21.11. Etiopia – fenomen afrykański, dr Jerzy Kazimierczak
28.11. “Objawię moją chwałę wśród narodów” (Ez 39.21), ks. Grzegorz Michalczyk.
12.12. Ewangelia w dźwiękach – doświadczenie religijne a muzyka, Łukasz Hajduczenia.
19.12. Nieustanne Bogu dziękczynienie, Elżbieta Jackowska-Kurek i Maria Osuchowska-Marcelleti.
16.01. Ikona i Imię, spotkanie z Pierwowzorem w modlitwie, ks. dr Piotr Nikolski.
23.01. Doświadczenie sztuki a formuła człowieka, Witali Michalczuk.
30.01. Sztuka wczesnochrześcijańska cz. II, ks. Roman Batorski.
13.02. Wielkie ikony “narodowe” , dr hab. Ewa Kocój.
20.02. Ikony wielkopostne i wielkanocne, Elżbieta Jackowska-Kurek.
27.02. Trójca Święta w teologii i ikonografii, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz.
13.03. Świat w którym rodzi się ikona, ks. dr Henryk Paprocki.
20.03. Kanoniczność i obecność łaski w ikonie, ks. Piotr Nikolski.
10.04. Sztuka Neosakralna, Krzysztof Sokołowski.
17.04. Śmierć w ikonografii prawosławnej, ks. dr Artur Aleksiejuk.
24.04. Liturgiczna wizja człowieka w języku muzyki, Łukasz Hajduczenia.
15.05. Filokalia – umiłowanie piękna, ks. prof. Józef Naumowicz.
22.05. Nieporozumienia wokół ikony w XX-XXI wieku, dr Irina Tatarowa.
29.05. Sztuka w doświadczeniu religijnym, Witali Michalczuk.
12.06. Dwie natury Chrystusa, dr Barbara Strzałkowska.
15.06. Ikona – sztuka i modlitwa. Elżbieta Jackowska-Kurek.

Wystawa ikon, wernisaż.

Spotkania seminaryjne odbywają się w Kościele Środowisk Twórczych św. św. Andrzeja Apostoła i Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie, moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek

Warsztaty Pisania Ikon w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie

Warsztaty Pisania Ikon w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie

W warsztatach mogą wziąć udział ci,
 którzy pragną zaangażować się w pisanie ikon. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w cyklu akademickim od października do czerwca 
w kościele środowisk twórczych pw. św. św. Andrzeja Apostoła i Brata Alberta w Warszawie
w grupach wieczornych w godz. 17.30- 20.30, 
w grupie porannej w godz. 11.00-14.00.
Zapraszamy do spotkania z ikoną i do pracy twórczej w dialogu z tradycją pisania ikony. 
Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do końca września.
na adres akademiaikony@gmail.com
lub pod nr tel. 601 734 705.
                                                               
Każdy uczestnik warsztatów Akademii Ikony może poszerzać wiedzę na temat świata ikony poprzez uczestnictwo w wykładach. Na wykłady zapraszamy również osoby które piszą ikony w innych ośrodkach jak też tych, którzy nie piszą ikon a są zainteresowani. Koszt roczny wykładów to 120 zł. Wykłady odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca od 10.10. 2017 do 12.06.2018. Pierwszy wykład 10.10 o godz. 18.30 wygłosi ks. Grzegorz Michalczyk, 
Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych.
Temat spotkania: “Biblia – Księga chwały Boga “. 
 
Zapisy na miejscu przed pierwszym wykładem.
 
Każdy uczestnik Akademii Ikony może kształtować i pogłębiać swoją duchowość 
biorąc udział w spotkaniach modlitewnych i w życiu liturgicznym
Duszpasterstwa Środowisk Twórczych
w kościele pw. św. św. Andrzeja Apostoła i Brata Alberta w Warszawie.
 
Ikona jest w swojej istocie przede wszystkim dziełem modlitewnym, dopiero potem artystycznym. Ikona jest  tworzona przez modlitwę i dla modlitwy. Ikona jest: „teologią w kolorach” (Leonid Uspienski), „kolorową kontemplacją” (Eugeniusz Trubieckoj), „oknem ku wieczności” (Michel Quenot). Tak jak Biblia tak i ikona jest dla człowieka wiary miejscem spotkania z  Bogiem.
Patrząc na rzeczywistość przedstawianą na ikonie widzimy świat nadprzyrodzony,
świat przemieniony światłem Chrystusa objawiającego się w chwale na górze Tabor.
W powstaniu ikon uczestniczy, poprzez materię całe stworzenie: drewno, płótno, kleje zwierzęce, szelak, kreda, pigmenty organiczne i mineralne, jajko, wino, złoto…
 Ikonograf pracując z tymi materiałami nie zapomina nigdy
o radości obdarowywania świata ikonami.