Browsed by
Kategoria: Aktualnosci

“Światłość Prawdziwa” – wykłady 2021/2022

“Światłość Prawdziwa” – wykłady 2021/2022

IKONA – PIĘKNO ZANURZONE W TAJEMNICY. ŚWIATŁOŚĆ PRAWDZIWA
PROGRAM WYKŁADÓW 2021/2022

Zapraszamy na kolejny rok wykładów w Akademii Ikony.
Tegoroczny program prezentujemy poniżej:

12.10.
„Było światło prawdziwe…” (J 1,9), ks. Grzegorz Michalczyk

16.11.
Światło w listach św. Pawła, ks. Marek Wojnarowski,
Wskrzeszenie Łazarza – życie nie ma końca, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

14.12.
Symeona Nowego-Teologa nauka o boskiej światłości, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz,
Przedświąteczna wystawa ikon, kiermasz świąteczny

18.01.
O miłosierdziu Bożym, ks. dr Henryk Paprocki,
Nowa Jerozolima w ujęciu biblijnym, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

15.02.
O złocie w malarstwie ikonowym, dr Justyna Sprutta,
Światłość, która nie rani, czyli o symbolice światła i jego kategoriach w tradycji wschodniej, dr Justyna Sprutta

15.03.
„Źródło Jego Światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu” (Ap 21,11) – o mozaikach bizantyjskich pełnych blasku, ks. Marek Wojnarowski,
„Spokój, który przewyższa wszelkie rozumienie” (Rudolf Otto), Krzysztof Sokolovski

19.04.
Światło w pismach Janowych, ks. Roman Batorski,
Hezychastyczna światłość i modlitwa Jezusowa, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

17.05.
Ból i cierpienie w ikonie, ks. dr Artur Aleksiejuk,
Ogień na ikonach starowierców, dr Dorota Walczak

14.06.
Jerozolima w wybranych tekstach wspomnień z Ziemi Świętej XIX-wiecznych polskich pielgrzymów, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

17.06.
Widzieć światłość, Elżbieta Jackowska-Kurek
Wernisaż wystawy ikon

Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony.

Zajęcia odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca w godz. 18.00 – 20.30 w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. św. Brata Alberta i Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym w Warszawie.

Podsumowanie roku 2019 i 2020 – wystawy

Podsumowanie roku 2019 i 2020 – wystawy

W roku 2019 i 2020 odbyło się wyjątkowo dużo wystaw naszych ikon. Poniżej krótkie podsumowanie tych wydarzeń.

14 czerwca – 21 lipca 2019 miała miejsce duża wystawa ikon Elżbiety Jackowskiej-Kurek i jej uczniów w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie. Ikon było 44, zaś gościnnie wystawiona była jedna ikona Roberta Rumina, przedstawiająca św. Ritę. Temat ramowy “IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” miał podtytuł “ŚWIĘTYCH OBCOWANIE”. Ikony Jezusa Chrystusa, Matki Bożej, Trójcy Świętej i ikony świąteczne były wystawione z przodu, w lewej nawie kościoła, tak by podczas mszy św. można było na nie patrzeć. Zaraz przy wejściu znajdowały się ikony świętych zwrócone, tak jak osoby modlące się w kościele, w stronę ołtarza. Na stoliku ikonografa eksponowaliśmy prace – ćwiczenia, paletę z pigmentami i skoroszyt z metryczkami ikon. Można było też się wpisać do Księgi Pamiątkowej. Wystawie towarzyszyły oprowadzania kuratorskie Elżbiety Jackowskiej-Kurek i dyżury jej uczniów. Na zdjęciu poniżej pani Elżbieta w gronie autorów ikon. W czasie  wystaw w kościele środowisk twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie przed naszymi ikonami można modlić się w godzinach otwarcia kościoła a w niedzielne wieczory odbywają się koncerty.Prowadząca warsztaty pisania ikon Elżbieta Jackowska-Kurek (w środku) i jej uczniowie

Akademia Ikony - wakacyjna wystawa ikonAkademia Ikony - niedzielny koncert na tle wystawy ikon


1 sierpnia – 31 sierpnia odbyła się wystawa ikon Elżbiety Jackowskiej-Kurek w autorskiej galerii artysty Jacka Szmidta “PRAGA del ARTE” na ul. Brzeskiej 20. Wystawa odbyła się na zaproszenie artysty. Na zdjęciu widoczne są również obrazy Jacka Szmidta i zdjęcia prac oraz rzeźby Mariana Korczyka.  Na  wernisażu Elżbieta Jackowska-Kurek opowiadała o ikonach.Akademia Ikony - wystawa ikon


3 sierpnia – 10 sierpnia w Świętej Lipce miały miejsce warsztaty pisania ikon. Towarzyszyła im wystawa “IKONA – PIĘKNO ZANURZONE W TAJEMNICY”. Dnia 4 sierpnia na mszy św. o godz. 11.00 przeszliśmy z ikonami z wystawy w procesji eucharystycznej. Na zakończenie warsztatów wystawiliśmy w kościele do modlitwy i poświęcenia ikony napisane podczas pleneru w Świętej Lipce.

Kościół w św. Lipce - wystawa ikon

Kościół w św. Lipce - wystawa ikon


W dniach 24, 25 i 26 sierpnia, na zaproszenie proboszcza parafii błogosławionego Władysława z Gielniowa, ks. prałata Jacka Kozuba, wystawiliśmy ikony w kościele ul. Przy Bażantarni 3. Podczas wystawy można było porozmawiać z kuratorem wystawy  Elżbietą Jackowską=Kurek

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy BażantarniAkademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy BażantarniAkademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy BażantarniAkademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w kościele przy Bażantarni


1 września – 20 września wystawiliśmy ikony w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie. Wystawa nosiła tytuł: “IKONA – OKNO KU WIECZNOŚCI”. Wśród ikon Elżbiety Jackowskiej-Kurek i jej uczniów gościnnie wystawiliśmy ikonę Pantokratora Ireny Obuchowej. Wystawa ta zapoczątkowała cykl naszych comiesięcznych wystaw w kościele w którym modlimy się, pracujemy, uczymy się , doskonalimy warsztat i wzrastamy w Duchu. Wykłady, które towarzyszą naszym warsztatom od października do czerwca mają temat przewodni “IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY” i w cyklu od października do czerwca  rozważamy “O DUCHU ŚWIĘTYM”.Akademia Ikony w Warszawie - wystawa IKONA OKNO KU WIECZNOŚCI 2019


Dnia 21 września odbyła się “NOC ŚWIĄTYŃ“. Z tej okazji w kościele Środowisk Twórczych zorganizowaliśmy wystawę ikon. Elżbieta Jackowska-Kurek oprowadzała po wystawie i wygłosiła wykład o kondycji współczesnej ikonografii.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w Noc Świątyń 2019Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon w Noc Świątyń 2019


5 października – 26 października wystawa “IKONA OKNO DUSZY”. Dnia 9 października, w czasie trwania wystawy,  miała miejsce inauguracja wykładów Akademii Ikony.  W tym roku rozważamy o Duchu Świętym. Wykład inaugurujący pt. “DUCH PARAKLET” wygłosił Duszpasterz Środowisk Twórczych ks. rektor Grzegorz Michalczyk, nasz opiekun.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa ikon pod tytułem IKONA - OKNO DUSZY 2019

1 listopada – 30 listopada odbyła się wystawa “IKONA – DRABINA DO NIEBA”. W listopadzie na wystawie zaakcentowaliśmy świętych obcowanie.  Wykłady przed tymi ikonami to “WĘDRÓWKA DUSZY PO ZAŚWIATACH” ks, Marka Wojnarowskiego i “DUCH ŚWIĘTY W APOKALIPSIE ŚW. JANA” k. Romana Batorskiego. Ikona “DRABINA DO NIEBA” pisana ręką Michała Płoskiego dała tytuł całej wystawie.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa IKONA - DROGA DO NIEBA 2019


1 grudnia – 15 grudnia wystawa “IKONA – NADZIEJA I OCZEKIWANIE”. W adwencie pracowaliśmy na warsztatach otwartych i powstałe ikony można było nabyć na kiermaszu charytatywnym. Na wykładach ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz przedstawił temat ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z MYRY a ks. diakon Łukasz Leonkiewicz mówił O DUCHU ŚWIĘTYM W TEOLOGII KAPADOCKIEJ i KONCEPCJI  ENERGII ŚW. GRZEGORZA PALAMASA.

Akademia Ikony w Warszawie - wystawa IKONA - NADZIEJA I OCZEKIWANIE 2019


15 grudnia – 5 stycznia – wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. KEN 102. Wystawa odbyła się na zaproszenie proboszcza Dariusza Gasa, króremu bardzo dziękujemy!

Akademia Ikony - wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia PańskiegoAkademia Ikony - wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia PańskiegoAkademia Ikony - wystawa w Galerii Wieża kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego


21 grudnia – 6 stycznia ikona Bożego Narodzenia.Akademia Ikony - ikona Bożego Narodzenia

W roku 2020 kontynuowaliśmy cykl comiesięcznych wystaw w Kościele Środowisk Twórczych pw.  św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie jak też wystawiliśmy nasze ikony w Sanktuarium Matki Bożej Jedności Chrześcijan i w Muzeum Regionalnym w Świętej  Lipce. Ten rok, naznaczony  przez pandemię wyjątkowością życia człowieka w izolacji i dystansie do siebie i drugiego wyznaczył rytm spotkań granicznych, które dawały szansę jeszcze bardziej otworzyć się na Boga. Nazwa “ŚWIATŁOŚĆ W CISZY” odnosi się właśnie do tej wyjątkowości. Migawki z  wystaw roku 2020 można zobaczyć na filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=-JIyBRqGZok

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów, autorom i autorkom ikon oraz zwiedzającym nasze wystawy za spotkania przed ikonami!

IKONA – KORZENIE i OWOCE WIARY

IKONA – KORZENIE i OWOCE WIARY

O DUCHU ŚWIĘTYM

Program spotkań 2019/2020

8.10
Duch Paraklet, ks. Grzegorz Michalczyk

19.11.
Wędrówka duszy po zaświatach, ks. Marek Wojnarowski,
Duch Święty w Apokalipsie św. Jana, ks. Roman Batorski

10.12.
Św. Mikołaj z Myry – rozwój kultu i ikonografii, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz,
Nauka o Duchu Świętym w teologii kapadockiej a koncepcja energii św. Grzegorza Palamasa, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

14.01.
Doświadczenie liturgii w tradycji Janowej – Duch Święty i sztuka w Eucharystii, Witali Michalczuk,
Tradycja prawosławnego śpiewu liturgicznego w Rzeczypospolitej,  Łukasz Hajduczenia

21.01.
Na skrzyżowaniu czasu i wieczności, ks. dr Henryk Paprocki

18.02.
Duch Święty w Starym Testamencie? prof. dr hab. Barbara Strzałkowska,
Wiara – Doświadczenie – Tradycja: Działanie Ducha Świętego, ks. dr Piotr Nikolski

17.03.
Św. Józef – człowiek wielkiego ducha, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz,
Sztuka epoki Ducha Świętego – ponadhistoryczne doświadczenie liturgii prawosławnej, Łukasz Hajduczenia

28.04.
Dosłowne i symboliczne oblicza Ducha Świętego w malarstwie ikonowym, dr Justyna Sprutta,
Pneumatologia Ojców Kościoła i problem Filioque, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

19.05.
Jerzy Nowosielski w gronie myślicieli o ikonie XX wieku, dr Irina Tatarova,
Sztuka jako Tradycja – kwestia sztuki w mistycznym życiu Kościoła, Witali Michalczuk

16.06.
Kim jest Duch Święty? – perspektywa nowotestamentalna, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

19.06.
Ikona – korzenie i owoce wiary, Elżbieta Jackowska-Kurek,
Wernisaż wystawy ikon

Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony. 

 Spotkania odbywają się w Kościele Środowisk Twórczych  św.  Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie, moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program spotkań 2018/2019

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program spotkań 2018/2019

O ŚWIĘTOŚCI

09.10. “Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 2,19), ks. Grzegorz Michalczyk
16.10. Droga do świętości. Przypadki z życia świętych, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
23.10. Święte miejsca na Bałkanach, ks. Roman Batorski
30.10. “Świętych obcowanie”- freski w kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie,  Ewa Siuzdak
13.11. Fenomenologia świętości w prawosławiu, Witali Michalczuk
20.11. Sztuka bizantyjska w Palermo, ks. Marek Wojnarowski
27.11. Święty Jan Damasceński obrońca obrazów, ks. prof Józef Naumowicz
11.12. Ikonografia Bożego Narodzenia i Teofanii, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
08.01. Czarni święci, dr Jerzy Kazimierczak
15.01. Nowe ciało. Szaty w doświadczeniu sztuki wschodnio chrześcijańskiej, Witali Michalczuk
22.01. Eucharystia w życiu chrześcijan, ks. dr Henryk Paprocki
29.01. Święty Jakub i pielgrzymowanie, dr Jerzy Kazimierczak
12.02. Sposób przedstawiania Chrystusa, Bogurodzicy i świętych w Bizancjum – analiza historyczna, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
19.02. Prawosławny barok – fenomen stylu i duchowości, Witali Michalczuk
26.02. Możliwości myśli teologicznej w badaniu form sztuki liturgii wschodniego chrześcijaństwa, Łukasz Hajduczenia
12.03. Ikonografia bizantyjska na Cyprze,  ks. Roman Batorski
19.03. „Okrucieństwo”  świętych przedstawiane na ikonie, dr Justyna Spruth
26.03. Cudowne ikony w Bizancjum,  ks. prof. Józef Naumowicz
09.04Nowe oblicza. Ikonografia świętych XX wieku, dr Irina Tatarova
23.04. Ikonografia św. Jerzego, dr Jerzy Kazimierczak
30.04. Aniołowie i święci. Hierarchia niebiańska i kościelna Pseudo-Dionizego Areopagity, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
14.05. Rola szaleńców Bożych w dziejach Kościoła, ks. dr Piotr Nikolski
21.05. Święci książęta i cesarze – ikonograficzne typy prawowiernych władców, ks. dr Artur Aleksiejuk
28.05. Pojęcie sakralności w odniesieniu do muzyki liturgicznej i pozaliturgicznej, Łukasz Hajduczenia
11.06. Świętość w rozumieniu biblijnym, dr Barbara Strzałkowska
14.06. Ikona – przejmująca delikatność, Elżbieta Jackowska-Kurek. Wernisaż wystawy ikon

Spotkania w Kościele Środowisk Twórczych św. św.  Andrzeja Apostoła i Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie, moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program 2017/2018

“Ikona – korzenie i owoce wiary” – program 2017/2018

IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY

O ŚWIĘTOŚCI

10.10. Ikonografia św. Andrzeja Apostoła, Elżbieta Jackowska-Kurek.
17.10. Ikona Sądu Ostatecznego, ks. Marek Wojnarowski.
24.10. Ikonografia Przemienienia Pańskiego – tajemnica światła, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz.
14.11. Sztuka wczesnochrześcijańska cz. I, ks Roman Batorski.
21.11. Etiopia – fenomen afrykański, dr Jerzy Kazimierczak
28.11. “Objawię moją chwałę wśród narodów” (Ez 39.21), ks. Grzegorz Michalczyk.
12.12. Ewangelia w dźwiękach – doświadczenie religijne a muzyka, Łukasz Hajduczenia.
19.12. Nieustanne Bogu dziękczynienie, Elżbieta Jackowska-Kurek i Maria Osuchowska-Marcelleti.
16.01. Ikona i Imię, spotkanie z Pierwowzorem w modlitwie, ks. dr Piotr Nikolski.
23.01. Doświadczenie sztuki a formuła człowieka, Witali Michalczuk.
30.01. Sztuka wczesnochrześcijańska cz. II, ks. Roman Batorski.
13.02. Wielkie ikony “narodowe” , dr hab. Ewa Kocój.
20.02. Ikony wielkopostne i wielkanocne, Elżbieta Jackowska-Kurek.
27.02. Trójca Święta w teologii i ikonografii, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz.
13.03. Świat w którym rodzi się ikona, ks. dr Henryk Paprocki.
20.03. Kanoniczność i obecność łaski w ikonie, ks. Piotr Nikolski.
10.04. Sztuka Neosakralna, Krzysztof Sokołowski.
17.04. Śmierć w ikonografii prawosławnej, ks. dr Artur Aleksiejuk.
24.04. Liturgiczna wizja człowieka w języku muzyki, Łukasz Hajduczenia.
15.05. Filokalia – umiłowanie piękna, ks. prof. Józef Naumowicz.
22.05. Nieporozumienia wokół ikony w XX-XXI wieku, dr Irina Tatarowa.
29.05. Sztuka w doświadczeniu religijnym, Witali Michalczuk.
12.06. Dwie natury Chrystusa, dr Barbara Strzałkowska.
15.06. Ikona – sztuka i modlitwa. Elżbieta Jackowska-Kurek.

Wystawa ikon, wernisaż.

Spotkania seminaryjne odbywają się w Kościele Środowisk Twórczych św. św. Andrzeja Apostoła i Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie, moderuje Elżbieta Jackowska-Kurek

Warsztaty Pisania Ikon w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie

Warsztaty Pisania Ikon w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie

W warsztatach mogą wziąć udział ci,
 którzy pragną zaangażować się w pisanie ikon. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w cyklu akademickim od października do czerwca 
w kościele środowisk twórczych pw. św. św. Andrzeja Apostoła i Brata Alberta w Warszawie
w grupach wieczornych w godz. 17.30- 20.30, 
w grupie porannej w godz. 11.00-14.00.
Zapraszamy do spotkania z ikoną i do pracy twórczej w dialogu z tradycją pisania ikony. 
Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do końca września.
na adres akademiaikony@gmail.com
lub pod nr tel. 601 734 705.
                                                               
Każdy uczestnik warsztatów Akademii Ikony może poszerzać wiedzę na temat świata ikony poprzez uczestnictwo w wykładach. Na wykłady zapraszamy również osoby które piszą ikony w innych ośrodkach jak też tych, którzy nie piszą ikon a są zainteresowani. Koszt roczny wykładów to 120 zł. Wykłady odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca od 10.10. 2017 do 12.06.2018. Pierwszy wykład 10.10 o godz. 18.30 wygłosi ks. Grzegorz Michalczyk, 
Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych.
Temat spotkania: “Biblia – Księga chwały Boga “. 
 
Zapisy na miejscu przed pierwszym wykładem.
 
Każdy uczestnik Akademii Ikony może kształtować i pogłębiać swoją duchowość 
biorąc udział w spotkaniach modlitewnych i w życiu liturgicznym
Duszpasterstwa Środowisk Twórczych
w kościele pw. św. św. Andrzeja Apostoła i Brata Alberta w Warszawie.
 
Ikona jest w swojej istocie przede wszystkim dziełem modlitewnym, dopiero potem artystycznym. Ikona jest  tworzona przez modlitwę i dla modlitwy. Ikona jest: „teologią w kolorach” (Leonid Uspienski), „kolorową kontemplacją” (Eugeniusz Trubieckoj), „oknem ku wieczności” (Michel Quenot). Tak jak Biblia tak i ikona jest dla człowieka wiary miejscem spotkania z  Bogiem.
Patrząc na rzeczywistość przedstawianą na ikonie widzimy świat nadprzyrodzony,
świat przemieniony światłem Chrystusa objawiającego się w chwale na górze Tabor.
W powstaniu ikon uczestniczy, poprzez materię całe stworzenie: drewno, płótno, kleje zwierzęce, szelak, kreda, pigmenty organiczne i mineralne, jajko, wino, złoto…
 Ikonograf pracując z tymi materiałami nie zapomina nigdy
o radości obdarowywania świata ikonami.